Zum Inhalt springen

akcent

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch

akcent (Polnisch)[Bearbeiten]

Substantiv, m[Bearbeiten]

Singular Plural
Nominativ akcent akcenty
Genitiv akcentu akcentów
Dativ akcentowi akcentom
Akkusativ akcent akcenty
Instrumental akcentem akcentami
Lokativ akcencie akcentach
Vokativ akcencie akcenty

Worttrennung:

ak·cent, Plural: ak·cen·ty

Aussprache:

IPA: [ˈakt͡sɛnt]
Hörbeispiele: Lautsprecherbild akcent (Info)

Bedeutungen:

[1] Linguistik, speziell Phonologie: Art, einen Laut, eine Silbe oder ein Wort auszusprechen; Akzent, Betonung
[2] Linguistik, speziell Graphemik: Akzent, Akzentzeichen
[3] Art, etwas auszusprechen; Akzent, Aussprache
[4] übertragen: etwas, das hervorsticht; Akzent
[5] übertragen: Akzent, Augenmerk
[6] Musik: Akzent
[7] veraltet, übertragen: Scherz, Witzelei

Synonyme:

[3] wymowa
[4] akkord
[5] podkreślenie

Sinnverwandte Wörter:

[3] intonacja

Verkleinerungsformen:

[3–5] akcencik

Oberbegriffe:

[2] znak

Unterbegriffe:

[1] akcent dynamiczny, akcent ekspiracyjny, akcent ekspiratoryczny, akcent ekspiratoryjny, akcent finalny, akcent inicjalny, akcent logiczny, akcent musyczny, akcent nieruchomy, akcent oksytoniczny, akcent paroksytoniczny, akcent poboczny, akcent proparoksytoniczny, akcent przyciskowy, akcent ruchomy, akcent stały, akcent toniczny, akcent zdaniowy
[2] akcent akutowy, akcent ostry, akcent słaby, akcent przeciągły
[6] akcent agogiczny, akcent meliczny

Beispiele:

[1]
[3] „Jakkolwiek Staś mówił bardzo biegle po angielsku, jednakże odmienny nieco jego akcent zwrócił uwagę drugiego oficera,“[1]

Redewendungen:

[5] położyć akcent na coś

Charakteristische Wortkombinationen:

[3] mieć dobry akcent, mieć zły akcent, mówić z akcentem, mówić bez akcentu

Wortbildungen:

[1] akcentować, akcentowy
[7] akcencista, akcentysta

Übersetzungen[Bearbeiten]

[1] Polnischer Wikipedia-Artikel „akcent wyrazowy
[6] Polnischer Wikipedia-Artikel „akcent (muzyka)
[1–4, 6] PONS Polnisch-Deutsch, Stichwort: „akcent
[1–6] Słownik Języka Polskiego – PWN: „akcent
[1–6] Stanisław Dubisz: Uniwersalny słownik języka polskiego. 1. Auflage. Band 1 A–G, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, ISBN 83-01-13858-0, Seite 32.
[1–6] Mirosław Bańko: Wielki słownik wyrazów obcych PWN. 1. Auflage. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, ISBN 978-83-01-14455-5, Seite 26.
[1–6] Mirosław Bańko: Inny słownik języka polskiego. 1. Auflage. Band 1 A–Ó, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, ISBN 83-01-12826-7, Seite 12.
[1–6] Halina Zgółkowa: Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. Band 1 a – amyloza, Wydawnictwo „Kurpisz“, Poznań 1994, ISBN 83-86600-22-5, Seite 141–142.
[1–6] Mieczysław Szymczak: Słownik języka polskiego. 1., integrierte Auflage. Band 1 A–K, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, ISBN 83-01-11835-0 (Diese Auflage umfasst die ursprünglich 7. Auflage von 1992 mit dem nun integrierten Supplement von Zygmunt Saloni.), Seite 19.
[1–6] Słownik Języka Polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego: „akcent
[1–6] Witold Doroszewski: Słownik języka polskiego. Band 1–11, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, ISBN 83-01-12321-4 (elektronischer Reprint; Erstdruck 1958–1969) „akcent“
[1–4, 6] Jan Karłowicz, Adam Kryński, Władysław Niedźwiedzki: Słownik języka polskiego. Band 1 A–G, Warszawa 1900 (Digitalisat), Seite 16.
[1–3, 7] Aleksander Zdanowicz et. al.: Słownik języka polskiego. Obejmujący: oprócz zbioru właściwie polskich, znaczną liczbę wyrazów z obcych języków polskiemu przyswojonych: nomenklatury tak dawne, jak też nowo w użycie wprowadzone różnych nauk, umiejętności, sztuk i rzemiosł: nazwania monet, miar i wag główniejszych krajów i prowincji; mitologję plemion słowiańskich i innych ważniejszych, tudzież oddzielną tablicę słów polskich nieforemnych z ich odmianą. Część I: A–O, Wilno 1861 (Digitalisat), Seite 10.
[1, 2] Samuel Bogumił Linde: Słownik języka polskiego. Band 1, Teil 1 (Volumen I) A–F, Drukarnia XX. Piiarów, Warszawa 1807, „akcent“, Seite 8.
[*] Słownik Ortograficzny – PWN: „akcent

Quellen:

  1. Henryk Sienkiewicz: W pustyni i w puszczy. 2. Auflage. Gebethner i Wolff, Warszawa 1912 (Wikisource), Seite 29.

akcent (Slowakisch)[Bearbeiten]

Substantiv, m[Bearbeiten]

Kasus Singular Plural
Nominativ akcent akcenty
Genitiv akcentu akcentov
Dativ akcentu akcentom
Akkusativ akcent akcenty
Lokativ akcente akcentoch
Instrumental akcentom akcentmi

Worttrennung:

ak·cent, Plural: ak·cen·ty

Aussprache:

IPA: [ˈakt͡sɛnt]
Hörbeispiele:

Bedeutungen:

[1] Linguistik, speziell Phonologie: Art, einen Laut, eine Silbe oder ein Wort auszusprechen; Akzent, Betonung
[2] Linguistik, speziell Graphemik: Akzent, Akzentzeichen
[3] übertragen: Akzent, Augenmerk
[4] übertragen: Charakter, Ton
[5] Art, etwas auszusprechen; Akzent, Aussprache

Synonyme:

[1] prízvuk

Sinnverwandte Wörter:

[4] nádych, odtienok, tón, ráz

Beispiele:

[1]

Redewendungen:

[3] klásť na niečo akcent

Charakteristische Wortkombinationen:

[1] slovný akcent, vetný akcent
[4] lyrický akcent

Übersetzungen[Bearbeiten]

[1–5] Klára Buzássyová, Alexandra Jarošová: Slovník súčasného slovenského jazyka. A–G. Bratislava 2006: „akcent
[1–3, 5] Jiří Kraus: Slovník cudzích slov. 2., erweiterte und überarbeitete Auflage. Bratislava 2005 (Originaltitel: Akademický slovník cizích slov, übersetzt von Ján Bosák und Autorenkollektiv): „akcent
[1–4] Ján Kačala, Mária Pisárčiková: Krátky slovník slovenského jazyka. 4., erweiterte und korrigierte Auflage. Bratislava 2003: „akcent
[1–4] Štefan Peciar: Slovník slovenského jazyka. 6 Bände, Bratislava 1959–1968: „akcent

akcent (Tschechisch)[Bearbeiten]

Substantiv, m[Bearbeiten]

Singular Plural
Nominativ akcent akcenty
Genitiv akcentu akcentů
Dativ akcentu akcentům
Akkusativ akcent akcenty
Vokativ akcente akcenty
Lokativ akcentě
akcentu
akcentech
Instrumental akcentem akcenty

Worttrennung:

ak·cent

Aussprache:

IPA: [ˈakt͡sɛnt]
Hörbeispiele:

Bedeutungen:

[1] Linguistik, speziell Phonologie: Art, einen Laut, eine Silbe oder ein Wort auszusprechen; Akzent, Betonung
[2] Linguistik, speziell Graphemik: Zeichen, das je nach Sprache eine besondere Betonung, Dauer oder Höhe eines Vokals anzeigt; Akzent, Akzentzeichen
[3] typische Eigenschaft der Aussprache oder des Tonfalls eines Sprechers/einer Sprache, Art, etwas auszusprechen; Akzent, Aussprache
[4] übertragen: besondere Betonung oder Hervorhebung eines Sachverhalts; Akzent, Augenmerk
[5] Musik: Zeichen in der Notation, das angibt, welche Musiknoten betont werden sollen; Akzent

Synonyme:

[1, 3] přízvuk
[4] důraz

Sinnverwandte Wörter:

[4] podtržení, zdůraznění, zvýraznění

Beispiele:

[1] „Akcent plní v hebrejštině trojí funkci: označuje přízvučnou slabiku slova, zároveň má však také melodickou a interpunkční funkci. Akcent také může ovlivňovat kvalitu vokálů ve slově či význam slova.“[1]
Der Akzent hat im Hebräischen eine dreifache Funktion: Er markiert die akzentuierte Silbe eines Wortes, hat aber auch eine melodische und eine Interpunktionsfunktion. Der Akzent kann auch die Qualität der vokalischen Laute in einem Wort oder die Bedeutung eines Wortes beeinflussen.
[2] Jedna známá, erasmačka z Francie, se mě ptala, jestli nevím, jakým způsobem se dají psát na české klávesnici francouzské akcenty.
Eine Bekannte von mir, Erasmusstudentin aus Frankreich, fragte mich, ob ich wüsste, wie man französische Akzente auf der tschechischen Tastatur schreibt.
[3] Jako malý chodil do školky v Paříži a tak mluví francouzsky s pařížským akcentem.
Als Kind besuchte er den Kindergarten in Paris und spricht daher Französisch mit Pariser Akzent.
[3] „Měla hebký hlas, mírný texaský akcent a zněla asi tak na dvacet.“[2]
Sie hatte eine weiche Stimme, einen leichten texanischen Akzent und klang wie eine Zwanzigjährige.
[3] Podle mého akcentu každý hned pozná, že jsem cizinec.
Jeder erkennt gleich an meinem Akzent, dass ich Ausländerin bin.
[4] Loos kladl akcent na etické a morální aspekty architektury.
Loos betonte die ethischen und moralischen Aspekte der Architektur.
[4] Ředitel rozhodl, že nová náborová kampaň má klást akcent spíše na stabilitu zaměstnání, rozumnou pracovní dobu a příjemné pracovní prostředí než na výši mzdy.
Der Direktor beschloss, dass bei der neuen Einstellungskampagne die Stabilität der Beschäftigung, angemessene Arbeitszeiten und ein angenehmes Arbeitsumfeld im Vordergrund stehen sollten und nicht das Gehaltsniveau.
[5] „Riskantní práci s rytmem a akcenty zpřístupňovalo bebopovým sólistům i nové pojetí rytmiky, které zavedli Kenny Clarke a Max Roach.“[3]
Die riskante Arbeit mit Rhythmus und Akzenten wurde durch das neue Konzept der Rhythmik, das von Kenny Clarke und Max Roach eingeführt wurde, auch den Bebop-Solisten zugänglich gemacht.

Charakteristische Wortkombinationen:

[1] dynamický akcent, melodický akcent, volný akcent
[3] mluvit s akcentem
[4] klást/položit akcent na něco – etwas betonen, den Wert/Schwerpunkt auf etwas legen

Wortfamilie:

akcentovaný, akcentovat

Übersetzungen[Bearbeiten]

[1, 2] Tschechischer Wikipedia-Artikel „akcent
[1–5] Internetová jazyková příručka – Ústav pro jazyk český AV ČR: „akcent
[1, 2, 5] Bohuslav Havránek (Herausgeber): Slovník spisovného jazyka českého. Prag 1960–1971: „akcent
[1, 2, 5] Oldřich Hujer et al. (Herausgeber): Příruční slovník jazyka českého. Prag 1935–1957: „akcent
[*] Langenscheidt Tschechisch-Deutsch, Stichwort: „akcent
[*] Uni Leipzig: Wortschatz-Portalakcent
[1–4] Jiří Kraus et al.: Nový akademický slovník cizích slov. A–Ž. 1. Auflage. Academia, Praha 2007, ISBN 978-80-200-1351-4 (Nachdruck), Seite 32.
[1–4] Internetový slovník současné češtiny - Lingea s.r.o.: „akcent
[1, 3, 4] Akademický slovník současné češtiny - 2012–2021 Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.: „akcent

Quellen:

  1. Tschechischer Wikipedia-Artikel „Akcent (hebrejština)“ (Stabilversion)
  2. Grafton, Sue (1994): E jako exploze. Překlad: Doležalová, Ivana. Praha: Argo.
  3. Fordham, John (1996): Jazz. Překlad: Cukrová, Markéta - Dorůžka, Petr. Praha: Slovart.