Zum Inhalt springen

Verzeichnis:Tschechisch/Zahlen

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch
Alle Verzeichnisse
Was ist ein Verzeichnis?
↑ Verzeichnis Tschechisch
Auch diese Seite lebt von deiner Mitarbeit. Hilf mit, sie auszubauen!
→ andere Verzeichnisse „Zahlen“

Grund- und Ordnungszahlen, Vervielfältigungszahlen[Bearbeiten]

die Grundzahlen die Ordnungszahlen die Vervielfältigungszahlen
arabische
Zahl
Numerale, Zahlwort arabische
Zahl
Ordinalzahl,
Ordnungszahlwort
Verviel-
fältiger
Vervielfältigungs-
zahlwort
0 nula 0. nultý 0x nulakrát, ani jednou
1 jeden m /jedna f /jedno n 1. první 1x jedenkrát, jednou
2 dva m /dvě f /dvě n 2. druhý m /druhá f /druhé n 2x dvakrát
3 tři 3. třetí 3x třikrát
4 čtyři 4. čtvrtý 4x čtyřikrát
5 pět 5. pátý 5x pětkrát
6 šest 6. šestý 6x šestkrát
7 sedm 7. sedmý 7x sedmkrát
8 osm 8. osmý 8x osmkrát
9 devět 9. devátý 9x devětkrát
10 deset 10. desátý 10x desetkrát
11 jedenáct 11. jedenáctý 11x jedenáctkrát
12 dvanáct 12. dvanáctý 12x dvanáctkrát
13 třináct 13. třináctý 13x třináctkrát
14 čtrnáct 14. čtrnáctý 14x čtrnáctkrát
15 patnáct 15. patnáctý 15x patnáctkrát
16 šestnáct 16. šestnáctý 16x šestnáctkrát
17 sedmnáct 17. sedmnáctý 17x sedmnáctkrát
18 osmnáct 18. osmnáctý 18x osmnáctkrát
19 devatenáct 19. devatenáctý 19x devatenáctkrát
20 dvacet 20. dvacátý 20x dvacetkrát
21 dvacet jeden, jednadvacet 21. dvacátý první, jedenadvacátý 21x jedenadvacetkrát
22 dvacet dva 22. dvacátý druhý 22x dvaadvacetkrát
23 dvacet tři 23. dvacátý třetí 23x třiadvacetkrát
30 třicet 30. třicátý 30x třicetkrát
31 třicet jeden 31. třicátý první 31x jedenatřicetkrát
40 čtyřicet 40. čtyřicátý 40x čtyřicetkrát
50 padesát 50. padesátý 50x padesátkrát
60 šedesát 60. šedesátý 60x šedesátkrát
70 sedmdesát 70. sedmdesátý 70x sedmdesátkrát
80 osmdesát 80. osmdesátý 80x osmdesátkrát
90 devadesát 90. devadesátý 90x devadesátkrát
99 devadesát devět 99. devadesátý devátý 99x devětadevadesátkrát
100 sto 100. stý 100x stokrát
101 sto jeden 101. stý první 101x stojedenkrát
123 sto dvacet tři 123. stý dvacátý třetí
200 dvě stě 200. dvoustý
300 tři sta 300. třístý
400 čtyři sta 400. čtyřstý
500 pět set 500. pětistý
600 šest set 600. šestistý
700 sedm set 700. sedmistý
800 osm set 800. osmistý
900 devět set 900. devítistý
1.000 tisíc 1000. tisící
2.000 dva tisíce 2000. dvoutisící
3.000 tři tisíce 3000. třítisící
4.000 čtyři tisíce 4000. čtyřtisící
5.000 pět tisíc 5000. pětitisící
1.000.000 = 106 milion, milión 1000000. miliontý/milióntý
2.000.000 = 2x106 dva milióny 2000000.
5.000.000 = 5x106 pět miliónů 5000000.
1.000.000.000 = 109 miliarda 1000000000.
2.000.000.000 = 2x109 dvě miliardy 2000000000.
5.000.000.000 = 5x109 pět miliard 5000000000.
nekonečno - nekonečný