אתם

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch

אתם (Hebräisch)[Bearbeiten]

Personalpronomen[Bearbeiten]

die hebräischen Personalpronomen
Numerus 1. Person 2. Person 3. Person
m f m f
Singular אֲנִי‎ (CHA: ʾa
אָנֹכִי‎ (CHA: ʾānoḵī[PP 1]
אַתָּה‎ (CHA: ʾatā
אַתָּ‎ (CHA: ʾatā[PP 2]
אַתְּ‎ (CHA: ʾat
הוּא‎ (CHA: hūʾ
הִיא‎ (CHA: hīʾ
Plural אֲנַחְנוּ‎ (CHA: ʾanaḥnū
אָנוּ‎ (CHA: ʾānū[PP 1]
נַחְנוּ‎ (CHA: naḥnū[PP 2]
אַתֶּם‎ (CHA: ʾatæm
[PP 3]
אַתֶּן‎ (CHA: ʾatæn
[PP 3]
הֵם‎ (CHA: hēm
[PP 3]
הֵן‎ (CHA: hēn
[PP 3]

Umschrift:

a'tem

Bedeutungen:

[1] ihr m, plural

Gegenwörter:

[1] אתן ihr f, plural

Beispiele:

[1] וירא יוסף את־אחיו ויכרם ויתנכר אליהם וידבר אתם קשות ויאמר אלהם מאין באתם ויאמרו מארץ כנען לשבר־אכל
Als Josef seine Brüder sah, da erkannte er sie; aber er stellte sich fremd gegen sie und redete hart mit ihnen und sagte zu ihnen: Woher kommt ihr? Sie sagten: Aus dem Land Kanaan, um Nahrungsmittel zu kaufen.[1]
[1] ויזכר יוסף את החלמות אשר חלם להם ויאמר אלהם מרגלים אתם לראות את־ערות הארץ באתם
Da dachte Josef an die Träume, die er von ihnen gehabt hatte, und er sagte zu ihnen: Ihr seid Kundschafter; die Blöße des Landes auszuspähen, seid ihr gekommen.[2]
[1] ויאמר אלהם יוסף הוא אשר דברתי אלכם לאמר מרגלים אתם
Josef aber sagte zu ihnen: Das ist es, was ich zu euch gesagt habe: Kundschafter seid ihr![3]
[1] ויאמר פרעה הן־רבים עתה עם הארץ והשבתם אתם מסבלתם
Weiter sagte der Pharao: Siehe, das Volk des Landes ist jetzt schon zahlreich, und ihr wollt sie mit ihren Lastarbeiten aufhören lassen![4]
[1] ויקרא למשה ולאהרן לילה ויאמר קומו צאו מתוך עמי גם־אתם גם־בני ישראל ולכו עבדו את־יהוה כדברכם
Und er rief Mose und Aaron nachts herbei und sagte: Macht euch auf, zieht weg aus der Mitte meines Volkes, sowohl ihr als auch die Söhne Israel, und geht hin, dient dem HERRN, wie ihr gesagt habt![5]

Übersetzungen[Bearbeiten]

[1] Hebrew-English Dictionary „אתם
[1] Online-Wörterbuch Hebräisch-Deutsch HebDe.org „אתם
[1] Wörterbuch Hebräisch-Deutsch milon.pdf, S. 91, oder online: [1]
[1] Wikipedia-Artikel „Ivrit#Pronomina

Quellen:

  1. Tenach: Genesis 42,7 OT
  2. Tenach: Genesis 42,9 OT
  3. Tenach: Genesis 42,14 OT
  4. Tenach: Exodus 5,5 OT
  5. Tenach: Exodus 12,31 OT