γίγνομαι

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch

γίγνομαι (Altgriechisch)[Bearbeiten]

Verb[Bearbeiten]

Tempus Aktiv Medium Passiv
Präsens γίγνομαι
Futur γενήσομαι γενηθήσομαι
Aorist ἐγενόμην ἐγενήθην
Perfekt γέγονα γεγένημαι
Alle weiteren Formen: Flexion:γίγνομαι

Nebenformen:

ionisch: γίνομαι

Worttrennung:

γί·γνο·μαι

Umschrift:

DIN 31634: gignomai

Bedeutungen:

[1] geboren werden, zur Welt kommen
[2] entstehen, hervorgebracht werden
[3] erschaffen werden, werden
[4] sich ereignen, geschehen, stattfinden
[5] mit Prädikatsnomen: (etwas) werden

Herkunft:

seit der Ilias bezeugtes Erbwort aus dem indogermanischen *ǵenh₁- ‚zeugen, entstehen‘ mit Präsensreduplikation; etymologisch verwandt mit lateinisch gignere → la und sanskritisch जन् (jan-) → sa[1]

Beispiele:

[1] „Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται παῖδες δύο, πρεσβύτερος μὲν Ἀρταξέρξης, νεώτερος δὲ Κῦρος·“ (Xen. an. 1, 1, 1)[2]
[2] „ἕζετ’ ἔπειτ’ ἀπάνευθε νεῶν, μετὰ δ’ ἰὸν ἕηκεν, / δεινὴ δὲ κλαγγὴ γένετ’ ἀργυρέοιο βιοῖο.“ (Hom. Il. 1,48–49)[3]
[3] „καὶ εἶπεν ὁ θεός Γενηθήτω φῶς. καὶ ἐγένετο φῶς.“ (LXX Gen. 1, 3)[4]
„Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht.“[5]
[4] „καὶ ἐγένετο οὕτως.“ (LXX Gen. 1, 6)[6]
„Und so geschah es.“[7]
[5] „οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν ἤγερθεν ὁμηγερέες τ’ ἐγένοντο, / τοῖσι δ’ ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·“ (Hom. Il. 1,57–58)[8]
[5] „ὥστε γενέσθαι ὑμᾶς τύπον πᾶσιν τοῖς πιστεύουσιν ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ 'Ἀχαΐᾳ.“ (1. Thess. 1, 7)[9]
„So wurdet ihr ein Vorbild für alle Glaubenden in Mazedonien und in Achaia.“[10]

Wortbildungen:

γενεά, γενεσις, γενετή, γενέτωρ, γένος, γονή, γόνος

Übersetzungen[Bearbeiten]

[1–3] Wilhelm Pape, bearbeitet von Max Sengebusch: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Griechisch-deutsches Handwörterbuch. Band 1: Α–Κ, Band 2: Λ–Ω. 3. Auflage, 6. Abdruck, Vieweg & Sohn, Braunschweig 1914. Stichwort „γίγνομαι“.
[1–5] Henry George Liddell, Robert Scott, revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with assistance of Roderick McKenzie: A Greek-English Lexicon. Clarendon Press, Oxford 1940. Stichwort „γίγνομαι“.
[1–5] Takamitsu Muraoka: A Greek-English Lexicon of the Septuagint. 1. Auflage. Peeters, Leuven 2009, ISBN 978-90-429-2248-8, „γίνομαι“ Seite 130–132.
[1–5] Frederick William Danker: A Greek–English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature. Based on Walter Bauer’s Griechisch–deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur, 6. Auflage. 3. Auflage. The University of Chicago Press, Chicago, London 2000, ISBN 0-226-03933-1, „γίνομαι“ Seite 196–199.

Quellen:

  1. Robert Beekes: Etymological Dictionary of Greek. 1. Auflage. Band 1: Α–Λ, Brill, Leiden, Boston 2010, ISBN 978-90-04-17420-7 (Band 10/1 der Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series), Seite 272–273.
  2. Xenophon: Expeditio Cyri. In: E. C. Marchant (Herausgeber): Xenophontis opera omnia. 1. Auflage. Tomus III, Clarington Press, Oxford 1904 (Internet Archive)
  3. Homerus; Martin L. West (Herausgeber): Ilias. stereotype 1. Auflage. Volumen prius Rhapsodias I–XII continens, K. G. Saur, München/Leipzig 2006, ISBN 978-3-598-71430-6 (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, Erstauflage 1998), Seite 7.
  4. Alfred Rahlfs, Robert Hanhart (Herausgeber): Septuaginta. 2. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2006, Genesis Kapitel 1, Vers 3 LXX
  5. Bibel: Genesis Kapitel 1, Vers 3 EU
  6. Alfred Rahlfs, Robert Hanhart (Herausgeber): Septuaginta. 2. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2006, Genesis Kapitel 1, Vers 6 LXX
  7. Bibel: Genesis Kapitel 1, Vers 7 EU
  8. Homerus; Martin L. West (Herausgeber): Ilias. stereotype 1. Auflage. Volumen prius Rhapsodias I–XII continens, K. G. Saur, München/Leipzig 2006, ISBN 978-3-598-71430-6 (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, Erstauflage 1998), Seite 7.
  9. Eberhard Nestle, Kurt Aland (Herausgeber): Novum Testamentum Graece. 28. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2012, 1. Thessalonicherbrief Kapitel 1, Vers 7 NA (online)
  10. Bibel: 1. Thessalonicherbrief Kapitel 1, Vers 7 EU