ἀκοή

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch
Zur Navigation springen Zur Suche springen

ἀκοή (Altgriechisch)[Bearbeiten]

Substantiv, f[Bearbeiten]

Singular Plural

Nominativ ἡ ἀκοή αἱ ἀκοαί

Genitiv τῆς ἀκοῆς τῶν ἀκοῶν

Dativ τῇ ἀκοῇ ταῖς ἀκοαῖς

Akkusativ τὴν ἀκοήν τὰς ἀκοάς

Vokativ (ὦ) ἀκοή (ὦ) ἀκοαί

Nebenformen:

episch: ἀκουή

Worttrennung:

ἀ·κο·ή, Plural: ἀ·κο·αί

Umschrift:

akoē

Bedeutungen:

[1] Hören, Hörvermögen, Hörsinn
[2] Hören, Zuhören
[3] Organ zum Hören; Ohr
[4] Gerücht, Hörensagen, Ruhm, Meinung
[5] Bericht, Verkündigung

Herkunft:

Nebenform zu dem seit der Ilias bezeugten Substantiv ἀκουή (akouē) → grc mit Kürzung im Hiat, das eine Ableitung zu dem Verb ἀκούω (akouō) → grc ist[1]

Beispiele:

[1]
[5] „Καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ ἀδιαλείπτως, ὅτι παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς παρ’ ἡμῶν τοῦ θεοῦ ἐδέξασθε οὐ λόγον ἀνθρώπων ἀλλὰ καθώς ἐστιν ἀληθῶς λόγον θεοῦ, ὃς καὶ ἐνεργεῖται ἐν ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν.“ (1. Thess. 2, 13)[2]
„Darum danken wir Gott unablässig dafür, dass ihr das Wort Gottes, das ihr durch unsere Verkündigung empfangen habt, nicht als Menschenwort, sondern - was es in Wahrheit ist - als Gottes Wort angenommen habt; und jetzt ist es in euch, den Glaubenden, wirksam.“[3]

Übersetzungen[Bearbeiten]

Referenzen und weiterführende Informationen:
[1, 3, 4] Wilhelm Pape, bearbeitet von Max Sengebusch: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Griechisch-deutsches Handwörterbuch. Band 1: Α–Κ, Band 2: Λ–Ω. 3. Auflage, 6. Abdruck, Vieweg & Sohn, Braunschweig 1914. Stichwort „ἈΚΟή“.
[1–5] Henry George Liddell, Robert Scott, revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with assistance of Roderick McKenzie: A Greek-English Lexicon. Clarendon Press, Oxford 1940. Stichwort „ἀκοή“.
[1–5] Frederick William Danker: A Greek–English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature. Based on Walter Bauer’s Griechisch–deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur, 6. Auflage. 3. Auflage. The University of Chicago Press, Chicago, London 2000, ISBN 0-226-03933-1, Seite 20.

Quellen:

  1. Robert Beekes: Etymological Dictionary of Greek. 1. Auflage. Band 1: Α–Λ, Brill, Leiden, Boston 2010, ISBN 978-90-04-17420-7 (Band 10/1 der Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series), „ἀκούω“ Seite 55.
  2. Eberhard Nestle, Kurt Aland (Herausgeber): Novum Testamentum Graece. 28. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2012, 1. Thessalonicherbrief Kapitel 2, Vers 13 NA
  3. Bibel: 1. Thessalonicherbrief Kapitel 2, Vers 13 in der Einheitsübersetzung