ἐλεημοσύνη

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch
Zur Navigation springen Zur Suche springen

ἐλεημοσύνη (Altgriechisch)[Bearbeiten]

Substantiv, f[Bearbeiten]

Singular Plural

Nominativ ἡ ἐλεημοσύνη αἱ ἐλεημοσύναι

Genitiv τῆς ἐλεημοσύνης τῶν ἐλεημοσυνῶν

Dativ τῇ ἐλεημοσύνῃ ταῖς ἐλεημοσύναις

Akkusativ τὴν ἐλεημοσύνην τὰς ἐλεημοσύνας

Vokativ (ὦ) ἐλεημοσύνη (ὦ) ἐλεημοσύναι

Worttrennung:

ἐ·λε·η·μο·σύ·νη, Plural: ἐ·λε·η·μο·σύ·ναι

Umschrift:

eleēmosynē, Plural: eleēmosynai

Bedeutungen:

[1] Erbarmen, Mitleid
[2] Gabe an einen Bedürftigen; Almosen

Herkunft:

seit Kallimachos bezeugte Ableitung zu dem Adjektiv ἐλεήμων (eleēmōn) → grc[1]

Beispiele:

[1] „σῴζεο χαίρων, / σῴζεο· μὴ σύ γ’ ἐμεῖο πάθῃς κακὸν εἵνεκα τῆσδε / ἀντ’ ἐλεημοσύνης· χάριστος δέ τοι ἔσσετ’ ἀμοιβή.“ (Call. Del. 150–152)[2]
[2] „καὶ πᾶσι τοῖς ποιοῦσι τὴν δικαιοσύνην ἐκ τῶν ὑπαρχόντων σοι ποίει ἐλεημοσύνην, καὶ μὴ φθονεσάτω σου ὁ ὀφθαλμὸς ἐν τῷ ποιεῖν σε ἐλεημοσύνην· μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ παντὸς πτωχοῦ, καὶ ἀπὸ σοῦ οὐ μὴ ἀποστραφῇ τὸ πρόσωπον τοῦ θεοῦ.“ (LXX To. 4,7)[3]
[2] „Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.“ (Ev. Matt. 6,2)[4]

Wortbildungen:

[2] ἐλεημοποιός

Entlehnungen:

lateinisch: eleemosyna

Übersetzungen[Bearbeiten]

Referenzen und weiterführende Informationen:
[1, 2] Wilhelm Pape, bearbeitet von Max Sengebusch: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Griechisch-deutsches Handwörterbuch. Band 1: Α–Κ, Band 2: Λ–Ω. 3. Auflage, 6. Abdruck, Vieweg & Sohn, Braunschweig 1914. Stichwort „ἐλεημοσύνη“.
[1, 2] Henry George Liddell, Robert Scott, revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with assistance of Roderick McKenzie: A Greek-English Lexicon. Clarendon Press, Oxford 1940. Stichwort „ἐλεημοσύνη“.

Quellen:

  1. Robert Beekes: Etymological Dictionary of Greek. 1. Auflage. Band 1: Α–Λ, Brill, Leiden, Boston 2010, ISBN 978-90-04-17420-7 (Band 10/1 der Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series), „ἔλεος 1“ Seite 407.
  2. Callimachus; Rudolf Pfeiffer (Herausgeber): Callimachus. 1. Auflage. Volumen II: Hymni et Epigrammata, Clarendon Press, Oxford 1953, Seite 23.
  3. Alfred Rahlfs, Robert Hanhart (Herausgeber): Septuaginta. 2. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2006, Tobit (Tobias) Kapitel 4, Vers 7 LXX
  4. Eberhard Nestle, Kurt Aland (Herausgeber): Novum Testamentum Graece. 28. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2012, Matthäusevangelium Kapitel 6, Vers 2 NA