Ἀχιλλεύς

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Ἀχιλλεύς (Altgriechisch)[Bearbeiten]

Substantiv, m, Eigenname[Bearbeiten]

Singular Plural

Nominativ ὁ Ἀχιλλεύς

Genitiv τοῦ Ἀχιλλέως

Dativ τῷ Ἀχιλλεῖ

Akkusativ τὸν Ἀχιλλέα

Vokativ (ὦ) Ἀχιλλεῦ

Nebenformen:

Ἀχιλεύς

Worttrennung:

Ἀ·χιλ·λεύς, kein Plural

Umschrift:

Achilleus

Bedeutungen:

[1] Mythologie: Achilles, Achill

Herkunft:

seit der Ilias und im mykenischen a-ki-re-u bezeugt; ältere Ansätze sehen in dem Namen ein Hypokoristikum eines Kompositums oder eine Ableitung zu dem Substantiv ἄχος (achos) → grc,[1] was jedoch in Frage gestellt wird; die Schwankung zwischen λλ und λ, die auf eine ursprüngliche Palatalisierung hinweist, sowie das Vorkommen des Namens im Mykenischen deuten vielmehr auf eine Entlehnung aus dem Vorgriechischen[2]

Beispiele:

[1] „Μῆνιν ἄειδε, θεά, Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος, / οὐλομένην, ἣ μυρί’ Ἀχαιοῖς ἄλγε’ ἔθηκεν, / πολλὰς δ’ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν / ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν / οἰωνοῖσί τε πᾶσι, Διὸς δ’ ἐτελείετο βουλή, / ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε / Ἀτρείδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς.“ (Hom. Il. 1,1–7)[3]

Entlehnungen:

lateinisch: Achilleus

Übersetzungen[Bearbeiten]

Referenzen und weiterführende Informationen:
[1] Henry George Liddell, Robert Scott, revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with assistance of Roderick McKenzie: A Greek-English Lexicon. Clarendon Press, Oxford 1940. Stichwort „Ἀχιλλεύς“.
[1] Georg Autenrieth, Adolf Kaegi: Autenrieths Schulwörterbuch zu den Homerischen Gedichten. 13., vielfach verbesserte Auflage. B. G. Teubner, Leipzig/Berlin 1920 (Mit einunddreißig Tafeln, zwei Karten und erklärendem Text von Hugo Blümner), Seite 48–49.
[1] Jakob Escher-Bürkli: Achilleus 1. In: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Band I,1, Stuttgart 1893, Spalte 221–245.

Quellen:

  1. Pierre Chantraine: Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. mit einem Supplement versehene Neuauflage der 1. Auflage. Klincksieck, Paris 1999, ISBN 2-252-03277-4, „Ἀχιλλεύς“ Seite 150.
  2. Robert Beekes: Etymological Dictionary of Greek. 1. Auflage. Band 1: Α–Λ, Brill, Leiden, Boston 2010, ISBN 978-90-04-17420-7 (Band 10/1 der Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series), „Ἀχιλλεύς“ Seite 183–184.
  3. Homerus; Martin L. West (Herausgeber): Ilias. stereotype 1. Auflage. Volumen prius Rhapsodias I–XII continens, K. G. Saur, München/Leipzig 2006, ISBN 978-3-598-71430-6 (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, Erstauflage 1998), Seite 3–4.