ἅβρα

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch
Zur Navigation springen Zur Suche springen

ἅβρα (Altgriechisch)[Bearbeiten]

Substantiv, f[Bearbeiten]

Singular Plural

Nominativ ἡ ἅβρα αἱ ἅβραι

Genitiv τῆς ἅβρας τῶν ἁβρῶν

Dativ τῇ ἅβρᾳ ταῖς ἅβραις

Akkusativ τὴν ἅβραν τὰς ἅβρας

Vokativ (ὦ) ἅβρα (ὦ) ἅβραι

Nebenformen:

ἄβρα

Worttrennung:

ἅ·βρα, Plural: ἅ·βραι

Umschrift:

, Plural:

Bedeutungen:

[1] am meisten geliebte Zofe, Magd

Herkunft:

seit Menander bezeugtes substantiviertes Femininum zu dem Adjektiv ἁβρός (habros) → grc mit Verschiebung des Akzents[1][2]

Beispiele:

[1] „μήτηρ τέθνηκε ταῖν ἀδελφαῖν ταῖν δυεῖν / ταύταιν* τρέφει δὲ παλλακή τις τοῦ πατρὸς / αὐτάς, ἅβρα τῆς μητρὸς αὐτῶν γενομένη“ (Men. frg. 411 (453))[3]
[1] „ἀναστᾶσα δὲ Ρεβεκκα καὶ αἱ ἅβραι αὐτῆς ἐπέβησαν ἐπὶ τὰς καμήλους καὶ ἐπορεύθησαν μετὰ τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἀναλαβὼν ὁ παῖς τὴν Ρεβεκκαν ἀπῆλθεν.“[4]
[1] „κατέβη δὲ ἡ θυγάτηρ Φαραω λούσασθαι ἐπὶ τὸν ποταμόν, καὶ αἱ ἅβραι αὐτῆς παρεπορεύοντο παρὰ τὸν ποταμόν· καὶ ἰδοῦσα τὴν θῖβιν ἐν τῷ ἕλει ἀποστείλασα τὴν ἅβραν ἀνείλατο αὐτήν.“[5]
[1] „ὑμεῖς στήσεσθε ἐπὶ τῆς πύλης τὴν νύκτα ταύτην, καὶ ἐξελεύσομαι ἐγὼ μετὰ τῆς ἅβρας μου, καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις, μεθ᾽ ἃς εἴπατε παραδώσειν τὴν πόλιν τοῖς ἐχθροῖς ἡμῶν, ἐπισκέψεται κύριος τὸν Ισραηλ ἐν χειρί μου·“[6]

Entlehnungen:

lateinisch: abra

Übersetzungen[Bearbeiten]

Referenzen und weiterführende Informationen:
[1] Wilhelm Pape, bearbeitet von Max Sengebusch: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Griechisch-deutsches Handwörterbuch. Band 1: Α–Κ, Band 2: Λ–Ω. 3. Auflage, 6. Abdruck, Vieweg & Sohn, Braunschweig 1914. Stichwort „ἅβρα“.
[1] Henry George Liddell, Robert Scott, revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with assistance of Roderick McKenzie: A Greek-English Lexicon. Clarendon Press, Oxford 1940. Stichwort „ἅβρα“.

Quellen:

  1. Pierre Chantraine: Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. mit einem Supplement versehene Neuauflage der 1. Auflage. Klincksieck, Paris 1999, ISBN 2-252-03277-4, „ἁβρός“ Seite 4.
  2. Robert Beekes: Etymological Dictionary of Greek. 1. Auflage. Band 1: Α–Λ, Brill, Leiden, Boston 2010, ISBN 978-90-04-17420-7 (Band 10/1 der Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series), „ἁβρός“ Seite 6.
  3. Rudolf Kassel, Colin Austin (Herausgeber): Poetae comici Graeci (PCG). 1. Auflage. Volumen VI,2: Menander (Testimonia et Fragmenta apud scriptores servata), De Gruyter, Berlin, New York 1998, ISBN 3-11-015825-6, Seite 248.
  4. Alfred Rahlfs, Robert Hanhart (Herausgeber): Septuaginta. 2. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2006, Genesis Kapitel 24, Vers 61 LXX
  5. Alfred Rahlfs, Robert Hanhart (Herausgeber): Septuaginta. 2. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2006, Exodus Kapitel 2, Vers 5 LXX
  6. Alfred Rahlfs, Robert Hanhart (Herausgeber): Septuaginta. 2. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2006, Judit Kapitel 8, Vers 33 LXX