ἀδελφός

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch

ἀδελφός (Altgriechisch)[Bearbeiten]

Substantiv, m[Bearbeiten]

Singular Plural

Nominativ ὁ ἀδελφός οἱ ἀδελφοί

Genitiv τοῦ ἀδελφοῦ τῶν ἀδελφῶν

Dativ τῷ ἀδελφῷ τοῖς ἀδελφοῖς

Akkusativ τὸν ἀδελφόν τοὺς ἀδελφούς

Vokativ (ὦ) ἄδελφε (ὦ) ἀδελφοί

Nebenformen:

episch, ionisch, lyrisch: ἀδελφεός

Worttrennung:

ἀ·δελ·φός

Umschrift:

DIN 31634: adelphos

Aussprache:

IPA: []
Hörbeispiele:

Bedeutungen:

[1] männliches Geschwisterkind; Bruder
[2] Person, die man aufgrund einer gemeinsamen Zugehörigkeit zu einer Gruppe wie ein Geschwisterkind ansieht; Bruder

Herkunft:

attische Form des seit der Ilias bezeugten ἀδελφεός (adelpheos→ grc, das eine Ableitung zu einem Substantiv mit der Bedeutung ‚Mutterleib‘ (siehe δελφύς (delphys→ grc) mit Alpha copulativum ist und somit die Grundbedeutung ‚aus demselben Mutterleib‘ hat[1]

Sinnverwandte Wörter:

[1] φράτηρ

Weibliche Wortformen:

[1] ἀδελφή

Beispiele:

[1] „Ἀβραὰμ ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ, Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ, Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ,“ (Ev. Mt. 1, 2)[2]
„Abraham zeugte den Isaak, Isaak zeugte den Jakob, Jakob zeugte den Juda und seine Brüder.[3]
[2] „καὶ ἐπέμψαμεν Τιμόθεον, τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν καὶ συνεργὸν τοῦ θεοῦ ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸ στηρίξαι ὑμᾶς καὶ παρακαλέσαι ὑπὲρ τῆς πίστεως ὑμῶν“ (1. Thess. 3, 2)[4]
„und schickten Timotheus, unseren Bruder und Gottes Mitarbeiter am Evangelium Christi, um euch zu stärken und in eurem Glauben aufzurichten,“[5]

Wortbildungen:

ἀδελφιδοῦς, ἀδελφίζω, ἀδλεφικός, ἀδελφότης

Übersetzungen[Bearbeiten]

[1] Wilhelm Pape, bearbeitet von Max Sengebusch: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Griechisch-deutsches Handwörterbuch. Band 1: Α–Κ, Band 2: Λ–Ω. 3. Auflage, 6. Abdruck, Vieweg & Sohn, Braunschweig 1914. Stichwort „ἀδελφός“.
[1, 2] Henry George Liddell, Robert Scott, revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with assistance of Roderick McKenzie: A Greek-English Lexicon. Clarendon Press, Oxford 1940. Stichwort „ἀδελφός“.
[1, 2] Frederick William Danker: A Greek–English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature. Based on Walter Bauer’s Griechisch–deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur, 6. Auflage. 3. Auflage. The University of Chicago Press, Chicago, London 2000, ISBN 0-226-03933-1, Seite 18–19.

Quellen:

  1. Robert Beekes: Etymological Dictionary of Greek. 1. Auflage. Band 1: Α–Λ, Brill, Leiden, Boston 2010, ISBN 978-90-04-17420-7 (Band 10/1 der Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series), „ἀδελφεός“ Seite 20.
  2. Eberhard Nestle, Kurt Aland (Herausgeber): Novum Testamentum Graece. 28. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2012, Matthäusevangelium Kapitel 1, Vers 2 NA (online)
  3. Bibel: Matthäusevangelium Kapitel 1, Vers 2 EU
  4. Eberhard Nestle, Kurt Aland (Herausgeber): Novum Testamentum Graece. 28. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2012, 1. Thessalonicherbrief Kapitel 3, Vers 2 NA (online)
  5. Bibel: 1. Thessalonicherbrief Kapitel 3, Vers 2 EU