σκότος

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch

σκότος (Altgriechisch)[Bearbeiten]

Substantiv, m, n[Bearbeiten]

Singular Plural

Nominativ ὁ σκότος οἱ σκότοι

Genitiv τοῦ σκότου τῶν σκότων

Dativ τῷ σκότῳ τοῖς σκότοις

Akkusativ τὸν σκότον τοὺς σκότους

Vokativ (ὦ) σκότε (ὦ) σκότοι

Singular Plural

Nominativ τὸ σκότος τὰ σκότη

Genitiv τοῦ σκότους τῶν σκοτῶν

Dativ τῷ σκότει τοῖς σκότεσι(ν)

Akkusativ τὸ σκότος τὰ σκότη

Vokativ (ὦ) σκότος (ὦ) σκότη

Anmerkung zum Genus:

Das Substantiv σκότος wird zunächst und später auch überwiegend als Maskulinum gebraucht. Der Gebrauch als Neutrum findet sich seit Pindar und vereinzelt auch in attischer Prosa. In der Septuaginta[1] und im Neuen Testament wird es immer als Netrum gebraucht.[2]

Worttrennung:

σκό·τος, Plural 1: σκό·τοι, Plural 2: σκό·τη

Umschrift:

DIN 31634: skotos

Bedeutungen:

[1] Fehlen von Licht; Finsternis, Dunkelheit

Sinnverwandte Wörter:

[1] σκοτία

Beispiele:

[1] „ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος.“ (LXX Gen. 1, 2)[3]
„Die Erde war wüst und wirr und Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser.“[4]
[1] „Οὐκ ἐσμὲν νυκτὸς οὐδὲ σκότους· ἄρα οὖν μὴ καθεύδωμεν ὡς οἱ λοιποὶ ἀλλὰ γρηγορῶμεν καὶ νήφωμεν.“ (1. Thess. 5, 5–6)[5]
„Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Darum wollen wir nicht schlafen wie die anderen, sondern wach und nüchtern sein.“[6]

Übersetzungen[Bearbeiten]

[1] Wilhelm Pape, bearbeitet von Max Sengebusch: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Griechisch-deutsches Handwörterbuch. Band 1: Α–Κ, Band 2: Λ–Ω. 3. Auflage, 6. Abdruck, Vieweg & Sohn, Braunschweig 1914. Stichwort „σκότος“.
[1] Henry George Liddell, Robert Scott, revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with assistance of Roderick McKenzie: A Greek-English Lexicon. Clarendon Press, Oxford 1940. Stichwort „σκότος“.
[1] Takamitsu Muraoka: A Greek-English Lexicon of the Septuagint. 1. Auflage. Peeters, Leuven 2009, ISBN 978-90-429-2248-8, Seite 627.

Quellen:

  1. Takamitsu Muraoka: A Greek-English Lexicon of the Septuagint. 1. Auflage. Peeters, Leuven 2009, ISBN 978-90-429-2248-8, Seite 627.
  2. Henry George Liddell, Robert Scott, revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with assistance of Roderick McKenzie: A Greek-English Lexicon. Clarendon Press, Oxford 1940. Stichwort „σκότος“.
  3. Alfred Rahlfs, Robert Hanhart (Herausgeber): Septuaginta. 2. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2006, Genesis Kapitel 1, Vers 2 LXX
  4. Bibel: Genesis Kapitel 1, Vers 2 EU
  5. Eberhard Nestle, Kurt Aland (Herausgeber): Novum Testamentum Graece. 28. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2012, 1. Thessalonicherbrief Kapitel 5, Vers 5 NA (online)
  6. Bibel: 1. Thessalonicherbrief Kapitel 5, Vers 5 EU