βασιλεία

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch
Zur Navigation springen Zur Suche springen

βασιλεία (Altgriechisch)[Bearbeiten]

Substantiv, f[Bearbeiten]

Singular Plural

Nominativ ἡ βασιλεία αἱ βασιλείαι

Genitiv τῆς βασιλείας τῶν βασιλειῶν

Dativ τῇ βασιλείᾳ ταῖς βασιλείαις

Akkusativ τὴν βασιλείαν τὰς βασιλείας

Vokativ (ὦ) βασιλεία (ὦ) βασιλείαι

Nebenformen:

ionisch: βασιληΐη

Worttrennung:

βα·σι·λεία, Plural: βα·σι·λεί·αι

Umschrift:

DIN 31634: basileia

Bedeutungen:

[1] Herrschaft eines Königs; Königsherrschaft, Königtum
[2] Herrschaftsgebiet eines Königs; Königreich, Reich
[3] Religion, speziell Christentum: Reich Gottes, Himmelreich

Beispiele:

[1]
[3] „καθάπερ οἴδατε, ὡς ἕνα ἕκαστον ὑμῶν ὡς πατὴρ τέκνα ἑαυτοῦ παρακαλοῦντες ὑμᾶς καὶ παραμυθούμενοι καὶ μαρτυρόμενοι εἰς τὸ περιπατεῖν ὑμᾶς ἀξίως τοῦ θεοῦ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς εἰς τὴν ἑαυτοῦ βασιλείαν καὶ δόξαν.“ (1. Thess. 2, 11–12)[1]
„Ihr wisst auch, dass wir, wie ein Vater seine Kinder, jeden Einzelnen von euch ermahnt, ermutigt und beschworen haben zu leben, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft.“[2]

Übersetzungen[Bearbeiten]

Referenzen und weiterführende Informationen:
[1–3] Wilhelm Pape, bearbeitet von Max Sengebusch: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Griechisch-deutsches Handwörterbuch. Band 1: Α–Κ, Band 2: Λ–Ω. 3. Auflage, 6. Abdruck, Vieweg & Sohn, Braunschweig 1914. Stichwort „βασιλεία“.
[1–3] Henry George Liddell, Robert Scott, revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with assistance of Roderick McKenzie: A Greek-English Lexicon. Clarendon Press, Oxford 1940. Stichwort „βασιλεία“.
[1–3] Frederick William Danker: A Greek–English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature. Based on Walter Bauer’s Griechisch–deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur, 6. Auflage. 3. Auflage. The University of Chicago Press, Chicago, London 2000, ISBN 0-226-03933-1, Seite 52.

Quellen:

  1. Eberhard Nestle, Kurt Aland (Herausgeber): Novum Testamentum Graece. 28. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2012, 1. Thessalonicherbrief Kapitel 2, Vers 11 NA
  2. Bibel: 1. Thessalonicherbrief Kapitel 2, Vers 11 EU