Vorlage:Polnisch Verb Konjugation imperfektiv

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch
Zur Navigation springen Zur Suche springen
< zurück zu [[{{{Infinitiv}}}]]
Infinitiv
bezokolicznik
Gerundium
rzeczownik odsłowny
{{{Infinitiv}}} Kasus Singular
Nominativ mianownik {{{Gerundium Stamm}}}ie
Adverbialpartizip
imiesłów przysłówkowy
Genitiv dopełniacz {{{Gerundium Stamm}}}ia
Dativ celownik {{{Gerundium Stamm}}}iu
Präsens (Gleichzeitigkeit)
współczesny
Akkusativ biernik {{{Gerundium Stamm}}}ie
Instrumental narzędnik {{{Gerundium Stamm}}}iem
{{{Imperativ}}}ąc Lokativ miejscownik {{{Gerundium Stamm}}}iu
Vokativ wołacz {{{Gerundium Stamm}}}ie
Indikativ
tryb oznajmujący
Imperativ
tryb rozkazujący
Präsens
czas teraźniejszy
Futur (Infinitivform)
czas przyszły złożony (forma bezokolicznikowa)
Präsens
czas teraźniejszy
{{{Imperativ}}}ę będę {{{Infinitiv}}}
{{{Imperativ}}}esz będziesz {{{Infinitiv}}} {{{Imperativ}}}
{{{Imperativ}}}e będzie {{{Infinitiv}}} niech {{{Imperativ}}}e
{{{Imperativ}}}emy będziemy {{{Infinitiv}}} {{{Imperativ}}}my
{{{Imperativ}}}ecie będziecie {{{Infinitiv}}} {{{Imperativ}}}cie
{{{Imperativ}}}ą będą {{{Infinitiv}}} niech {{{Imperativ}}}ą
{{{Imperativ}}}e się będzie się {{{Infinitiv}}} niech {{{Imperativ}}}e się
Indikativ
tryb oznajmujący
Futur (Partizipialform)
czas przyszły złożony (forma imiesłowowa)
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
będę {{{3. Sg. Prät. m}}} będę {{{3. Sg. Prät. m}}}a
będziesz {{{3. Sg. Prät. m}}} będziesz {{{3. Sg. Prät. m}}}a
będzie {{{3. Sg. Prät. m}}} będzie {{{3. Sg. Prät. m}}}a będzie {{{3. Sg. Prät. m}}}o
będziemy {{{3. Pl. Prät. Pm}}} będziemy {{{3. Sg. Prät. m}}}y
będziecie {{{3. Pl. Prät. Pm}}} będziecie {{{3. Sg. Prät. m}}}y
będą {{{3. Pl. Prät. Pm}}} będą {{{3. Sg. Prät. m}}}y
będzie {{{unpers. Prät.}}}
Präteritum
czas przeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
{{{3. Sg. Prät. m}}}em {{{3. Sg. Prät. m}}}am
{{{3. Sg. Prät. m}}}eś {{{3. Sg. Prät. m}}}aś
{{{3. Sg. Prät. m}}} {{{3. Sg. Prät. m}}}a {{{3. Sg. Prät. m}}}o
{{{3. Pl. Prät. Pm}}}śmy {{{3. Sg. Prät. m}}}yśmy
{{{3. Pl. Prät. Pm}}}ście {{{3. Sg. Prät. m}}}yście
{{{3. Pl. Prät. Pm}}} {{{3. Sg. Prät. m}}}y
{{{unpers. Prät.}}}/{{{3. Sg. Prät. m}}}o się
Plusquamperfekt
czas zaprzeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
{{{3. Sg. Prät. m}}}em był {{{3. Sg. Prät. m}}}am była
{{{3. Sg. Prät. m}}}eś był {{{3. Sg. Prät. m}}}aś była
{{{3. Sg. Prät. m}}} był {{{3. Sg. Prät. m}}}a była {{{3. Sg. Prät. m}}}o było
{{{3. Pl. Prät. Pm}}}śmy byli {{{3. Sg. Prät. m}}}yśmy były
{{{3. Pl. Prät. Pm}}}ście byli {{{3. Sg. Prät. m}}}yście były
{{{3. Pl. Prät. Pm}}} byli {{{3. Sg. Prät. m}}}y były
{{{unpers. Prät.}}} było
Konditional
tryb przypuszczający
Präteritum
czas przeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
{{{3. Sg. Prät. m}}}bym {{{3. Sg. Prät. m}}}abym
{{{3. Sg. Prät. m}}}byś {{{3. Sg. Prät. m}}}abyś
{{{3. Sg. Prät. m}}}by {{{3. Sg. Prät. m}}}aby {{{3. Sg. Prät. m}}}oby
{{{3. Pl. Prät. Pm}}}byśmy {{{3. Sg. Prät. m}}}ybyśmy
{{{3. Pl. Prät. Pm}}}byście {{{3. Sg. Prät. m}}}ybyście
{{{3. Pl. Prät. Pm}}}by {{{3. Sg. Prät. m}}}yby
{{{3. Sg. Prät. m}}}oby się/{{{unpers. Prät.}}} by
Plusquamperfekt
czas zaprzeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
byłbym {{{3. Sg. Prät. m}}} byłabym {{{3. Sg. Prät. m}}}a
byłbyś {{{3. Sg. Prät. m}}} byłabyś {{{3. Sg. Prät. m}}}a
byłby {{{3. Sg. Prät. m}}} byłaby {{{3. Sg. Prät. m}}}a byłoby {{{3. Sg. Prät. m}}}o
bylibyśmy {{{3. Pl. Prät. Pm}}} byłybyśmy {{{3. Sg. Prät. m}}}y
bylibyście {{{3. Pl. Prät. Pm}}} byłybyście {{{3. Sg. Prät. m}}}y
byliby {{{3. Pl. Prät. Pm}}} byłyby {{{3. Sg. Prät. m}}}y
byłoby {{{3. Sg. Prät. m}}}o się/ byłoby {{{unpers. Prät.}}}
adjektivisches Partizip
imiesłów przymiotnikowy
Präsens Aktiv
teraźniejszy czynny
Numerus Singular Plural
Kasus Maskulinum belebt Maskulinum unbelebt Femininum Neutrum Personalmaskulinum Nichtpersonalmaskulinum
Nominativ {{{Imperativ}}}ący {{{Imperativ}}}ąca {{{Imperativ}}}ące {{{Imperativ}}}ący {{{Imperativ}}}ące
Genitiv {{{Imperativ}}}ącego {{{Imperativ}}}ącej {{{Imperativ}}}ącego {{{Imperativ}}}ących
Dativ {{{Imperativ}}}ącemu {{{Imperativ}}}ącej {{{Imperativ}}}ącemu {{{Imperativ}}}ącym
Akkusativ {{{Imperativ}}}ącego {{{Imperativ}}}ący {{{Imperativ}}}ącą {{{Imperativ}}}ące {{{Imperativ}}}ących {{{Imperativ}}}ące
Instrumental {{{Imperativ}}}ącym {{{Imperativ}}}ącą {{{Imperativ}}}ącym {{{Imperativ}}}ącymi
Lokativ {{{Imperativ}}}ącym {{{Imperativ}}}ącej {{{Imperativ}}}ącym {{{Imperativ}}}ących
Vokativ {{{Imperativ}}}ący {{{Imperativ}}}ąca {{{Imperativ}}}ące {{{Imperativ}}}ący {{{Imperativ}}}ące