Flexion:būti

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch

būti (Konjugation) (Litauisch)[Bearbeiten]

būti

Indikativ
Präsens
esamasis laikas
Imperfekt
būtasis kartinis laikas
Imperfekt der Wiederholung
būtasis dažninis laikas
Futur
būsimasis laikas
esu buvau būdavau būsiu
tu esi buvai būdavai būsi
jis/ji yra buvo būdavo bus
mes esame buvome būdavome būsime
jūs esate buvote būdavote būsite
jie/jos yra buvo būdavo bus
Imperativ
liepiamoji nuosaka
Konditional
tariamoji nuosaka
Infinitiv
būčiau būti
tu būk būtum
jis/ji tebūna būtų
mes būkime būtumėme
jūs būkite būtumėte
jie/jos tebūna būtų
Partizip Aktiv
Präsens
esamasis laikas
Imperfekt
būtasis kartinis laikas
Mask. Singular Fem. Singular Mask. Plural Fem. Plural Mask. Singular Fem. Singular Mask. Plural Fem. Plural
Nominativ esąs, esantis esanti esą, esantys esančios buvęs buvusi buvę buvusios
Genitiv esančio esančios esančių esančių buvusio buvusios buvusių buvusių
Dativ esančiam esančiai esantiems esančioms buvusiam buvusiai buvusiems buvusioms
Akkustaiv esantį esančią esančius esančias buvusį buvusią buvusius buvusias
Instrumental esančiu esančia esančiais esančiomis buvusiu buvusia buvusiais buvusiomis
Lokativ esančiame esančioje esančiuose esančiose buvusiame buvusioje buvusiuose buvusiose
Imperfekt der Wiederholung
būtasis dažninis laikas
Futur
būsimasis laikas
Mask. Singular Fem. Singular Mask. Plural Fem. Plural Mask. Singular Fem. Singular Mask. Plural Fem. Plural
Nominativ būdavęs būdavusi būdavę būdavusios būsiąs, būsiantis būsianti būsią, būsiantys būsiančios
Genitiv būdavusio būdavusios būdavusių būdavusių būsiančio būsiančios būsiančių būsiančių
Dativ būdavusiam būdavusiai būdavusiam būdavusiai būsiančiam būsiančiai būsiantiems būsiančioms
Akkustaiv būdavusį būdavusią būdavusius būdavusias būsiantį būsiančią būsiančius būsiančias
Instrumental būdavusiu būdavusia būdavusiais būdavusiomis būsiančiu būsiančia būsiančiais būsiančiomis
Lokativ būdavusiame būdavusioje būdavusiuose būdavusiose būsiančiame būsiančioje būsiančiuose būsiančiose
Partizip Passiv
Präsens
esamasis laikas
Imperfekt
būtasis kartinis laikas
Mask. Singular Fem. Singular Mask. Plural Fem. Plural Mask. Singular Fem. Singular Mask. Plural Fem. Plural
Nominativ esamas esama esami esamos būtas būta būti būtos
Genitiv esamo esamos esamų esamų būto būtos būtų būtų
Dativ esamam esamai esamiems esamoms būtam būtai būtiems būtoms
Akkustaiv esamą esamą esamus esamas būtą būtą būtus būtas
Instrumental esamu esama esamais esamomis būtu būta būtais būtomis
Lokativ esamame esamoje esamuose esamose būtame būtoje būtuose būtose
Futur
būsimasis laikas
Halbpartizip
pusdalyvis
Mask. Singular Fem. Singular Mask. Plural Fem. Plural Mask. Fem.
Nominativ būsimas būsima būsimi būsimos būdamas būdama
Genitiv būsimo būsimos būsimų būsimų tu būdamas būdama
Dativ būsimam būsimai būsimiems būsimoms jis/ji būdamas būdama
Akkustaiv būsimą būsimą būsimus būsimas mes būdami būdamos
Instrumental būsimu būsima būsimais būsimomis jūs būdami būdamos
Lokativ būsimame būsimoje būsimuose būsimose jie/jos būdami būdamos
Gerund (Adverbialpartizip)
padalyvis
Präsens
esamasis laikas
Imperfekt
būtasis kartinis laikas
Imperfekt der Wiederholung
būtasis dažninis laikas
Futur
būsimasis laikas
esant buvus būdavus būsiant