Flexion:být

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch

být (Konjugation) (Tschechisch)[Bearbeiten]

< být

Indikativ
způsob oznamovací
Imperativ
způsob rozkazovací
Person Präsens
čas přítomný
Präteritum
čas minulý
Futur
čas budoucí
Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt
ich
jsem byl jsem byla jsem bylo jsem budu
du
ty
jsi byl jsi byla jsi bylo jsi budeš buď
Sie
Vy
jste byl jste byla jste bylo jste budete buďte
er/sie/es
on/ona/ono
je, jest byl byla bylo bude
wir
my
jsme byli jsme byly jsme byla jsme budeme buďme
ihr
vy
jste byli jste byly jste byla jste budete buďte
sie
oni/ony/ona
jsou byli byly byly byla budou
Konditional
podmiňovací způsob
Person Präsens
čas přítomný
Präteritum
čas minulý
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt belebt unbelebt
ich
byl bych byla bych bylo bych byl bych býval byla bych bývala bylo bych bývalo
du
ty
byl bys byla bys bylo bys byl bys býval byla bys bývala bylo bys bývalo
Sie
Vy
byl byste byla byste bylo byste byl byste býval byla byste bývala byste bych bývalo
er/sie/es
on/ona/ono
byl by byla by bylo by byl by býval byla by bývala bylo by bývalo
wir
my
byli bychom byly bychom byla bychom byli bychom bývali byly bychom bývaly byla bychom bývala
ihr
vy
byli byste byly byste byla byste byli byste bývali byly byste bývaly byla byste bývala
sie
oni/ony/ona
byli by byly by byly by byla by byli by bývali byly by bývaly byly by bývaly byla by bývala
Partizip
příčestí
Numerus Aktiv (Perfekt)
činné (minulé)
Passiv
trpné
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt belebt unbelebt
Singular byl byla bylo
Plural byli byly byly byla
Transgressiv Präsens
přechodník přítomný
Transgressiv Präteritum
přechodník minulý
Numerus Maskulinum Femininum Maskulinum Femininum
Singular jsa jsouc byv byvši
Plural jsouce byvše
Infinitiv Verbaladjektiv
zpřídavnělá příčestí
Verbalsubstantiv
verbální substantivum
být jsoucí bytí