Ἰωσήφ

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Ἰωσήφ (Altgriechisch)[Bearbeiten]

Substantiv, m, Eigenname[Bearbeiten]

Singular Plural

Nominativ ὁ Ἰωσήφ

Genitiv τοῦ Ἰωσήφ

Dativ τῷ Ἰωσήφ

Akkusativ τὸν Ἰωσήφ

Vokativ (ὦ) Ἰωσήφ

Worttrennung:

Ἰ·ω·σήφ, kein Plural

Umschrift:

Iōsēph

Bedeutungen:

[1] männlicher Name

Beispiele:

[1] „Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός.“ (Mt. 1, 16)[1]
„Jakob zeugte den Josef, den Mann Marias; von ihr wurde Jesus geboren, der der Christus genannt wird.“[2]
[1] „Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου.“ (Mt. 1, 18)[3]
„Mit der Geburt Jesu Christi war es so: Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt; noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete - durch das Wirken des Heiligen Geistes.“[4]

Übersetzungen[Bearbeiten]

Referenzen und weiterführende Informationen:
[1] Frederick William Danker: A Greek–English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature. Based on Walter Bauer’s Griechisch–deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur, 6. Auflage. 3. Auflage. The University of Chicago Press, Chicago, London 2000, ISBN 0-226-03933-1, Seite 692.

Quellen:

  1. Eberhard Nestle, Kurt Aland (Herausgeber): Novum Testamentum Graece. 28. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2012, Matthäusevangelium Kapitel 1, Vers 16 NA
  2. Bibel: Matthäusevangelium Kapitel 1, Vers 16 EU
  3. Eberhard Nestle, Kurt Aland (Herausgeber): Novum Testamentum Graece. 28. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2012, Matthäusevangelium Kapitel 1, Vers 18 NA
  4. Bibel: Matthäusevangelium Kapitel 1, Vers 18 EU