ἔργον

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch

ἔργον (Altgriechisch)[Bearbeiten]

Substantiv, n[Bearbeiten]

Singular Plural

Nominativ τὸ ἔργον τὰ ἔργα

Genitiv τοῦ ἔργου τῶν ἔργων

Dativ τῷ ἔργῳ τοῖς ἔργοις

Akkusativ τὸ ἔργον τὰ ἔργα

Vokativ (ὦ) ἔργον (ὦ) ἔργα

Nebenformen:

ϝέργον

Worttrennung:

ἔρ·γον

Umschrift:

DIN 31634: ergon

Bedeutungen:

[1] etwas, das durch Arbeit geschaffen wurde; Werk, Arbeit
[2] etwas, das vollbracht wurde; Tat, Handlung
[3] etwas, das jemand zu tun pflegt; Geschäft, Gewerbe, Verrichtung

Gegenwörter:

[2] βουλή

Beispiele:

[1, 2] «ἥτε καὶ ἀπάλαμόν περ ὅμως ἐπὶ ἔργον ἔγειρεν.
εἰς ἕτερον γάρ τίς τε ἰδὼν ἔργοιο χατίζων
πλούσιον, ὃς σπεύδει μὲν ἀρώμεναι ἠδὲ φυτεύειν
οἶκόν τ᾽ εὖ θέσθαι, ζηλοῖ δέ τε γείτονα γείτων
εἰς ἄφενος σπεύδοντ᾽· ἀγαθὴ δ᾽ Ἔρις ἥδε βροτοῖσιν.» (Ησίοδος, Έργα και ημέραι, 20 - 24 [1]
„Sei unthätig ein Mann, sie [die gute Eris] erweckt ihn dennoch zur Arbeit.
Denn so den anderen etwa ein Arbeitloser im Wohlstand
Schauete, flugs dann strebt er, den Acker zu baun, und zu pflanzen,
Wohl auch zu ordnen sein Haus; mit dem Nachbar eifert der Nachbar,
Um den Ertrag: gut ist den Sterblichen solche Beeifrung.“ (Hesiod, Werke und Tage, 20 - 24 [2]
[1] „ἀδιαλείπτως μνημονεύοντες ὑμῶν τοῦ ἔργου τῆς πίστεως καὶ τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ὑπομονῆς τῆς ἐλπίδος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν,“ (1 Epist. Thess. 1,3)[3]
„unablässig erinnern wir uns vor Gott, unserem Vater, an das Werk eures Glaubens, an die Mühe eurer Liebe und an die Standhaftigkeit eurer Hoffnung auf Jesus Christus, unseren Herrn.“[4]

Übersetzungen[Bearbeiten]

[1–3] Wilhelm Pape, bearbeitet von Max Sengebusch: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Griechisch-deutsches Handwörterbuch. Band 1: Α–Κ, Band 2: Λ–Ω. 3. Auflage, 6. Abdruck, Vieweg & Sohn, Braunschweig 1914. Stichwort „ἜΡΓον“.
[1–3] Henry George Liddell, Robert Scott, revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with assistance of Roderick McKenzie: A Greek-English Lexicon. Clarendon Press, Oxford 1940. Stichwort „ἔργον“.
[1–3] Frederick William Danker: A Greek–English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature. Based on Walter Bauer’s Griechisch–deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur, 6. Auflage. 3. Auflage. The University of Chicago Press, Chicago, London 2000, ISBN 0-226-03933-1, Seite 390–391.

Quellen:

  1. Ησίοδος, Έργα και ημέραι, el.wikisource
  2. Hesiod → WP: Hesiods Werke. In: Projekt Gutenberg-DE. Hauslehren (übersetzt von Johann Heinrich Voß) (Tübingen, 1911, URL).
  3. Eberhard Nestle, Kurt Aland (Herausgeber): Novum Testamentum Graece. 28. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2012, 1. Thessalonicherbrief Kapitel 1, Vers 3 NA (online)
  4. Bibel: 1. Thessalonicherbrief Kapitel 1, Vers 3 EU