Ἀχαιοί

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch

Ἀχαιοί (Altgriechisch)[Bearbeiten]

Substantiv, m, Eigenname[Bearbeiten]

Singular Plural

Nominativ οἱ Ἀχαιοί

Genitiv τῶν Ἀχαιῶν

Dativ τοῖς Ἀχαιοῖς

Akkusativ τοὺς Ἀχαιούς

Vokativ (ὦ) Ἀχαιοί

Worttrennung:

kein Singular, Plural: Ἀ·χαι·οί

Umschrift:

DIN 31634: Achaioi

Bedeutungen:

[1] Einwohner von Achaia; Achäer
[2] Einwohner von Griechenland; Griechen

Herkunft:

seit der Ilias bezeugt; die ursprüngliche Form lautete Ἀχαιϝοί (vergleiche lateinisch Achivi → la) und ist wahrscheinlich aus dem Vorgriechischen entlehnt; vergleiche ägyptisch ’q’jw’š’ (Aqaiwaša) und hethitisch Aḫḫii̯a[1]

Synonyme:

[2] Ἀργεῖοι, Δαναοί

Beispiele:

[2] „Μῆνιν ἄειδε, θεά, Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος, / οὐλομένην, ἣ μυρί’ Ἀχαιοῖς ἄλγε’ ἔθηκεν, / πολλὰς δ’ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν / ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν / οἰωνοῖσί τε πᾶσι, Διὸς δ’ ἐτελείετο βουλή, / ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε / Ἀτρείδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς.“ (Hom. Il. 1,1–7)[2]
[2] „ὃ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν / λυσόμενός τε θύγατρα φέρων τ’ ἀπερείσι’ ἄποινα, / στέμματ’ ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος / χρυσέωι ἀνὰ σκήπτρωι, καὶ λίσσετο πάντας Ἀχαιούς, / Ἀτρείδα δὲ μάλιστα δύω, κοσμήτορε λαῶν·“ (Hom. Il. 1,12–16)[3]

Übersetzungen[Bearbeiten]

[1, 2] Henry George Liddell, Robert Scott, revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with assistance of Roderick McKenzie: A Greek-English Lexicon. Clarendon Press, Oxford 1940. Stichwort „Ἀχαιοί“.
[1, 2] Georg Autenrieth, Adolf Kaegi: Autenrieths Schulwörterbuch zu den Homerischen Gedichten. 13., vielfach verbesserte Auflage. B. G. Teubner, Leipzig/Berlin 1920 (Mit einunddreißig Tafeln, zwei Karten und erklärendem Text von Hugo Blümner), Seite 48.
[1, 2] Johannes Toepffer: Achaia 1. In: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Band I,1, Stuttgart 1893, Spalte 156–190.

Quellen:

  1. Robert Beekes: Etymological Dictionary of Greek. 1. Auflage. Band 1: Α–Λ, Brill, Leiden, Boston 2010, ISBN 978-90-04-17420-7 (Band 10/1 der Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series), „Ἀχαιοί“ Seite 181.
  2. Homerus; Martin L. West (Herausgeber): Ilias. stereotype 1. Auflage. Volumen prius Rhapsodias I–XII continens, K. G. Saur, München/Leipzig 2006, ISBN 978-3-598-71430-6 (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, Erstauflage 1998), Seite 3–4.
  3. Homerus; Martin L. West (Herausgeber): Ilias. stereotype 1. Auflage. Volumen prius Rhapsodias I–XII continens, K. G. Saur, München/Leipzig 2006, ISBN 978-3-598-71430-6 (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, Erstauflage 1998), Seite 4.

Deklinierte Form[Bearbeiten]

Worttrennung:

Ἀ·χαι·οί

Umschrift:

DIN 31634: Achaioi

Grammatische Merkmale:

Ἀχαιοί ist eine flektierte Form von Ἀχαιός.
Dieser Eintrag wurde vorab angelegt; der Haupteintrag „Ἀχαιός“ muss noch erstellt werden.