οὐ μόνον … ἀλλὰ καί

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch
Zur Navigation springen Zur Suche springen

οὐ μόνον … ἀλλὰ καί (Altgriechisch)[Bearbeiten]

Konjunktion, Wortverbindung[Bearbeiten]

Bedeutungen:

[1] nicht nur … sondern auch

Beispiele:

[1] „οἵτινες τὸ δικαίωμα τοῦ θεοῦ ἐπιγνόντες ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες ἄξιοι θανάτου εἰσίν, οὐ μόνον αὐτὰ ποιοῦσιν ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσιν τοῖς πράσσουσιν.“ (Römer, 1, 32)[1]
„Sie erkennen, dass Gottes Rechtsordnung bestimmt: Wer so handelt, verdient den Tod. Trotzdem tun sie es nicht nur selber, sondern stimmen bereitwillig auch denen zu, die so handeln.“[2]
„Sie wissen, dass, die solches tun, nach Gottes Recht den Tod verdienen; aber sie tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun.“[3]

Übersetzungen[Bearbeiten]

Referenzen und weiterführende Informationen:
[1] Wilhelm Pape, bearbeitet von Max Sengebusch: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Griechisch-deutsches Handwörterbuch. Band 1: Α–Κ, Band 2: Λ–Ω. 3. Auflage, 6. Abdruck, Vieweg & Sohn, Braunschweig 1914. Stichwort „μόνος, siehe οὐ μόνον – ἀλλά“.
[1] Henry George Liddell, Robert Scott, revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with assistance of Roderick McKenzie: A Greek-English Lexicon. Clarendon Press, Oxford 1940. Stichwort „μόνος, siehe οὐ μόνον .. , ἀλλὰ καὶ ..“.

Quellen:

  1. Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland), 28. Auflage, www.bibelwissenschaft.de Römer, 1, 32
  2. Einheitsübersetzung, www.die-bibel.de, Römer, 1, 32
  3. Luther Bibel 1984, www.die-bibel.de, Römer, 1, 32