ξηρά

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch

ξηρά (Altgriechisch)[Bearbeiten]

Substantiv, f[Bearbeiten]

Singular Plural

Nominativ ἡ ξηρά αἱ ξηραί

Genitiv τῆς ξηρᾶς τῶν ξηρῶν

Dativ τῇ ξηρᾷ ταῖς ξηραῖς

Akkusativ τὴν ξηράν τὰς ξηράς

Vokativ (ὦ) ξηρά (ὦ) ξηραί

Worttrennung:

ξη·ρά, Plural: ξη·ραί

Umschrift:

DIN 31634: xēra

Bedeutungen:

[1] trockenes Land, Festland

Herkunft:

Konversion aus dem Adjektiv ξηρός (xēros→ grc

Sinnverwandte Wörter:

[1] γῆ

Gegenwörter:

[1] θάλασσα, ὑγρά

Beispiele:

[1] „Καὶ εἶπεν ὁ θεός Συναχθήτω τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς συναγωγὴν μίαν, καὶ ὀφθήτω ἡ ξηρά. καὶ ἐγένετο οὕτως. καὶ συνήχθη τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν, καὶ ὤφθη ἡ ξηρά.“ (LXX Gen. 1, 9)[1]
„Dann sprach Gott: Es sammle sich das Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort und das Trockene werde sichtbar. Und so geschah es.“[2]
[1] „καὶ ἐκάλεσεν ὁ θεὸς τὴν ξηρὰν γῆν καὶ τὰ συστήματα τῶν ὑδάτων ἐκάλεσεν θαλάσσας. καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλόν.“ (LXX Gen. 1, 10)[3]
„Und Gott nannte das Trockene Land und die Ansammlung des Wassers nannte er Meer. Gott sah, dass es gut war.“[4]

Übersetzungen[Bearbeiten]

[1] Wilhelm Pape, bearbeitet von Max Sengebusch: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Griechisch-deutsches Handwörterbuch. Band 1: Α–Κ, Band 2: Λ–Ω. 3. Auflage, 6. Abdruck, Vieweg & Sohn, Braunschweig 1914. Stichwort „ξηρός“.
[1] Henry George Liddell, Robert Scott, revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with assistance of Roderick McKenzie: A Greek-English Lexicon. Clarendon Press, Oxford 1940. Stichwort „ξηρά“.
[1] Takamitsu Muraoka: A Greek-English Lexicon of the Septuagint. 1. Auflage. Peeters, Leuven 2009, ISBN 978-90-429-2248-8, „ξηρός“ Seite 481.

Quellen:

  1. Alfred Rahlfs, Robert Hanhart (Herausgeber): Septuaginta. 2. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2006, Genesis Kapitel 1, Vers 9 LXX
  2. Bibel: Genesis Kapitel 1, Vers 9 EU
  3. Alfred Rahlfs, Robert Hanhart (Herausgeber): Septuaginta. 2. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2006, Genesis Kapitel 1, Vers 10 LXX
  4. Bibel: Genesis Kapitel 1, Vers 10 EU

Deklinierte Form[Bearbeiten]

Worttrennung:

ξη·ρά

Umschrift:

DIN 31634: xēra

Grammatische Merkmale:

  • Nominativ Singular Femininum des Adjektivs ξηρός
  • Vokativ Singular Femininum des Adjektivs ξηρός
  • Nominativ Plural Neutrum des Adjektivs ξηρός
  • Akkusativ Plural Neutrum des Adjektivs ξηρός
  • Vokativ Plural Neutrum des Adjektivs ξηρός
ξηρά ist eine flektierte Form von ξηρός.
Dieser Eintrag wurde vorab angelegt; der Haupteintrag „ξηρός“ muss noch erstellt werden.