Μαρία

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Μαρία (Altgriechisch)[Bearbeiten]

Substantiv, f, Eigenname[Bearbeiten]

Singular Plural

Nominativ ἡ Μαρία

Genitiv τῆς Μαρίας

Dativ τῇ Μαρίᾳ

Akkusativ τὴν Μαρίαν

Vokativ (ὦ) Μαρία

Worttrennung:

Μα·ρία, kein Plural

Umschrift:

Maria

Bedeutungen:

[1] weiblicher Name

Beispiele:

[1] „Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός.“ (Mt. 1, 16)[1]
„Jakob zeugte den Josef, den Mann Marias; von ihr wurde Jesus geboren, der der Christus genannt wird.“[2]
[1] „Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου.“ (Mt. 1, 18)[3]
„Mit der Geburt Jesu Christi war es so: Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt; noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete - durch das Wirken des Heiligen Geistes.“[4]

Übersetzungen[Bearbeiten]

Referenzen und weiterführende Informationen:
[1] Frederick William Danker: A Greek–English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature. Based on Walter Bauer’s Griechisch–deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur, 6. Auflage. 3. Auflage. The University of Chicago Press, Chicago, London 2000, ISBN 0-226-03933-1, Seite 616–617.

Quellen:

  1. Eberhard Nestle, Kurt Aland (Herausgeber): Novum Testamentum Graece. 28. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2012, Matthäusevangelium Kapitel 1, Vers 16 NA
  2. Bibel: Matthäusevangelium Kapitel 1, Vers 16 in der Einheitsübersetzung
  3. Eberhard Nestle, Kurt Aland (Herausgeber): Novum Testamentum Graece. 28. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2012, Matthäusevangelium Kapitel 1, Vers 18 NA
  4. Bibel: Matthäusevangelium Kapitel 1, Vers 18 in der Einheitsübersetzung