Βηθλέεμ

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch

Βηθλέεμ (Altgriechisch)[Bearbeiten]

Substantiv, f, Toponym[Bearbeiten]

Singular Plural

Nominativ ἡ Βηθλέεμ

Genitiv τῆς Βηθλέεμ

Dativ τῇ Βηθλέεμ

Akkusativ τὴν Βηθλέεμ

Vokativ (ὦ) Βηθλέεμ

Nebenformen:

Βηθλεέμ, Βηθλεέμη

Worttrennung:

Βηθ·λέ·εμ, kein Plural

Umschrift:

DIN 31634: Bēthleem

Bedeutungen:

[1] Stadt in Judäa; Bethlehem, Betlehem

Beispiele:

[1] „Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα“ (Ev. Matt. 2,1)[1]
„Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem in Judäa geboren worden war, siehe, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem“[2]
[1] „Ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲθ εἰς τὴν Ἰουδαίαν εἰς πόλιν Δαυὶδ ἥτις καλεῖται Βηθλέεμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυίδ,“ (Ev. Luk. 2,4)[3]
„So zog auch Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem heißt; denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids.“[4]
[1] „οὐχ ἡ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυὶδ καὶ ἀπὸ Βηθλέεμ τῆς κώμης ὅπου ἦν Δαυὶδ ἔρχεται ὁ χριστός; (Ev. Joh. 7,42)“[5]
„Sagt nicht die Schrift: Der Christus kommt aus dem Geschlecht Davids und aus dem Dorf Betlehem, wo David lebte?“[6]

Übersetzungen[Bearbeiten]

[1] Frederick William Danker: A Greek–English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature. Based on Walter Bauer’s Griechisch–deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur, 6. Auflage. 3. Auflage. The University of Chicago Press, Chicago, London 2000, ISBN 0-226-03933-1, Seite 174.
[1] Diccionario Griego-Español (α - ἔξαυος): „Βηθλέεμ
[1] Immanuel Benzinger: Bethlehem. In: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Band III,1, Stuttgart 1897, Spalte 364.

Quellen:

  1. Eberhard Nestle, Kurt Aland (Herausgeber): Novum Testamentum Graece. 28. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2012, Matthäusevangelium Kapitel 2, Vers 1 NA (online)
  2. Bibel: Matthäusevangelium Kapitel 2, Vers 1 EU
  3. Eberhard Nestle, Kurt Aland (Herausgeber): Novum Testamentum Graece. 28. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2012, Lukasevangelium Kapitel 2, Vers 4 NA (online)
  4. Bibel: Lukasevangelium Kapitel 2, Vers 4 EU
  5. Eberhard Nestle, Kurt Aland (Herausgeber): Novum Testamentum Graece. 28. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2012, Johannesevangelium Kapitel 7, Vers 42 NA (online)
  6. Bibel: Johannesevangelium Kapitel 7, Vers 42 EU