Βαβυλών

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch

Βαβυλών (Altgriechisch)[Bearbeiten]

Substantiv, f, Toponym[Bearbeiten]

Singular Plural

Nominativ ἡ Βαβυλών

Genitiv τῆς Βαβυλῶνος

Dativ τῇ Βαβυλῶνι

Akkusativ τὴν Βαβυλῶνα

Vokativ (ὦ) Βαβυλών

Worttrennung:

Βα·βυ·λών, kein Plural

Umschrift:

DIN 31634: Babylōn

Bedeutungen:

[1] Stadt in Mesopotamien; Babylon

Beispiele:

[1] „Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραὰμ ἕως Δαυὶδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυὶδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες.“ (Mt. 1, 17)[1]
„Im Ganzen sind es also von Abraham bis David vierzehn Generationen, von David bis zur Babylonischen Gefangenschaft vierzehn Generationen und von der Babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus vierzehn Generationen.“[2]

Wortbildungen:

Βαβυλώνιος

Entlehnungen:

lateinisch: Babylon

Übersetzungen[Bearbeiten]

[1] Henry George Liddell, Robert Scott, revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with assistance of Roderick McKenzie: A Greek-English Lexicon. Clarendon Press, Oxford 1940. Stichwort „Βαβυλών“.
[1] Frederick William Danker: A Greek–English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature. Based on Walter Bauer’s Griechisch–deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur, 6. Auflage. 3. Auflage. The University of Chicago Press, Chicago, London 2000, ISBN 0-226-03933-1, Seite 161–162.
[1] Anton Baumstark: Babylon 1. In: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Band II,2, Stuttgart 1896, Spalte 2667–2699.

Quellen:

  1. Eberhard Nestle, Kurt Aland (Herausgeber): Novum Testamentum Graece. 28. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2012, Matthäusevangelium Kapitel 1, Vers 17 NA (online)
  2. Bibel: Matthäusevangelium Kapitel 1, Vers 17 EU