Reim:Deutsch/VCC+əst

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch
Zur Navigation springen Zur Suche springen

VCCəst, VCCCəst[Bearbeiten]

Vʁbəst Vʀtəst Vʀdəst Vʁkəst Vʁɡəst Vʁməst Vʁnəst Vʁfəst Vltəst Vldəst Vmbəst Vmtəst Vntəst Vndəst Vŋkəst Vmp͡fəst Vptəst Vpləst Vktəst Vksəst Vp͡ftəst Vt͡stəst Vt͡sləst Vftəst Vstəst Vʃtəst Vʃləst Vxtəst
ɪCCəst ɪʁbəst ɪʁtəst ɪʁdəst ɪʁkəst ɪʁɡəst ɪʁməst ɪʁnəst ɪʁfəst ɪltəst ɪldəst ɪmbəst ɪmtəst ɪntəst ɪndəst ɪŋkəst ɪmp͡fəst ɪptəst ɪpləst ɪktəst ɪksəst ɪp͡ftəst ɪt͡stəst ɪt͡sləst ɪftəst ɪstəst ɪʃtəst ɪʃləst ɪçtəst
ʏCCəst ʏʁbəst ʏʁtəst ʏʁdəst ʏʁkəst ʏʁɡəst ʏʁməst ʏʁnəst ʏʁfəst ʏltəst ʏldəst ʏmbəst ʏmtəst ʏntəst ʏndəst ʏŋkəst ʏmp͡fəst ʏptəst ʏpləst ʏktəst ʏksəst ʏp͡ftəst ʏt͡stəst ʏt͡sləst ʏftəst ʏstəst ʏʃtəst ʏʃləst ʏçtəst
ʊCCəst ʊʁbəst ʊʁtəst ʊʁdəst ʊʁkəst ʊʁɡəst ʊʁməst ʊʁnəst ʊʁfəst ʊltəst ʊldəst ʊmbəst ʊmtəst ʊntəst ʊndəst ʊŋkəst ʊmp͡fəst ʊptəst ʊpləst ʊktəst ʊksəst ʊp͡ftəst ʊt͡stəst ʊt͡sləst ʊftəst ʊstəst ʊʃtəst ʊʃləst ʊxtəst
ɛCCəst ɛʁbəst ɛʁtəst ɛʁdəst ɛʁkəst ɛʁɡəst ɛʁməst ɛʁnəst ɛʁfəst ɛltəst ɛldəst ɛmbəst ɛmtəst ɛntəst ɛndəst ɛŋkəst ɛmp͡fəst ɛptəst ɛpləst ɛktəst ɛksəst ɛp͡ftəst ɛt͡stəst ɛt͡sləst ɛftəst ɛstəst ɛʃtəst ɛʃləst ɛçtəst
œCCəst œʁbəst œʁtəst œʁdəst œʁkəst œʁɡəst œʁməst œʁnəst œʁfəst œltəst œldəst œmbəst œmtəst œntəst œndəst œŋkəst œmp͡fəst œptəst œpləst œktəst œksəst œp͡ftəst œt͡stəst œt͡sləst œftəst œstəst œʃtəst œʃləst œçtəst
ɔCCəst ɔʁbəst ɔʁtəst ɔʁdəst ɔʁkəst ɔʁɡəst ɔʁməst ɔʁnəst ɔʁfəst ɔltəst ɔldəst ɔmbəst ɔmtəst ɔntəst ɔndəst ɔŋkəst ɔmp͡fəst ɔptəst ɔpləst ɔktəst ɔksəst ɔp͡ftəst ɔt͡stəst ɔt͡sləst ɔftəst ɔstəst ɔʃtəst ɔʃləst ɔxtəst
aCCəst aʁbəst aʁtəst aʁdəst aʁkəst aʁɡəst aʁməst aʁnəst aʁfəst altəst aldəst ambəst amtəst antəst andəst aŋkəst amp͡fəst aptəst apləst aktəst aksəst ap͡ftəst at͡stəst at͡sləst aftəst astəst aʃtəst aʃləst axtəst
iːCCəst iːɐ̯təst iːɐ̯dəst iːltəst iːldəst iːmtəst iːntəst iːndəst iːptəst iːpləst iːktəst iːksəst iːt͡stəst iːt͡sləst iːftəst iːstəst iːʃtəst iːʃləst iːçtəst
yːCCəst yːɐ̯təst yːɐ̯dəst yːltəst yːldəst yːmtəst yːntəst yːndəst yːptəst yːpləst yːktəst yːksəst yːt͡stəst yːt͡sləst yːftəst yːstəst yːʃtəst yːʃləst yːçtəst
uːCCəst uːɐ̯təst uːɐ̯dəst uːltəst uːldəst uːmtəst uːntəst uːndəst uːptəst uːpləst uːktəst uːksəst uːt͡stəst uːt͡sləst uːftəst uːstəst uːʃtəst uːʃləst uːxtəst
eːCCəst eːɐ̯təst eːɐ̯dəst eːltəst eːldəst eːmtəst eːntəst eːndəst eːptəst eːpləst eːktəst eːksəst eːt͡stəst eːt͡sləst eːftəst eːstəst eːʃtəst eːʃləst eːçtəst
øːCCəst øːɐ̯təst øːɐ̯dəst øːltəst øːldəst øːmtəst øːntəst øːndəst øːptəst øːpləst øːktəst øːksəst øːt͡stəst øːt͡sləst øːftəst øːstəst øːʃtəst øːʃləst øːçtəst
oːCCəst oːɐ̯təst oːɐ̯dəst oːltəst oːldəst oːmtəst oːntəst oːndəst oːptəst oːpləst oːktəst oːksəst oːt͡stəst oːt͡sləst oːftəst oːstəst oːʃtəst oːʃləst oːxtəst
ɛːCCəst ɛːɐ̯təst ɛːɐ̯dəst ɛːltəst ɛːldəst ɛːmtəst ɛːntəst ɛːndəst ɛːptəst ɛːpləst ɛːktəst ɛːksəst ɛːt͡stəst ɛːt͡sləst ɛːftəst ɛːstəst ɛːʃtəst ɛːʃləst ɛːçtəst
aːCCəst aːɐ̯təst aːɐ̯dəst aːltəst aːldəst aːmtəst aːntəst aːndəst aːptəst aːpləst aːktəst aːksəst aːt͡stəst aːt͡sləst aːftəst aːstəst aːʃtəst aːʃləst aːxtəst
ɔɪ̯CCəst ɔɪ̯ltəst ɔɪ̯ldəst ɔɪ̯mtəst ɔɪ̯ntəst ɔɪ̯ndəst ɔɪ̯ptəst ɔɪ̯pləst ɔɪ̯ktəst ɔɪ̯ksəst ɔɪ̯t͡stəst ɔɪ̯t͡sləst ɔɪ̯ftəst ɔɪ̯stəst ɔɪ̯ʃtəst ɔɪ̯ʃləst ɔɪ̯çtəst
aɪ̯CCəst aɪ̯ltəst aɪ̯ldəst aɪ̯mtəst aɪ̯ntəst aɪ̯ndəst aɪ̯ptəst aɪ̯pləst aɪ̯ktəst aɪ̯ksəst aɪ̯t͡stəst aɪ̯t͡sləst aɪ̯ftəst aɪ̯stəst aɪ̯ʃtəst aɪ̯ʃləst aɪ̯çtəst
aʊ̯CCəst aʊ̯ltəst aʊ̯ldəst aʊ̯mtəst aʊ̯ntəst aʊ̯ndəst aʊ̯ptəst aʊ̯pləst aʊ̯ktəst aʊ̯ksəst aʊ̯t͡stəst aʊ̯t͡sləst aʊ̯ftəst aʊ̯stəst aʊ̯ʃtəst aʊ̯ʃləst aʊ̯xtəst
Vʁktəst Vʁmtəst Vʁntəst Vʁftəst Vlt͡stəst Vmptəst Vŋktəst Vmp͡ftəst Vkstəst
ɪCCCəst ɪʁktəst ɪʁmtəst ɪʁntəst ɪʁftəst ɪlt͡stəst ɪmptəst ɪŋktəst ɪmp͡ftəst ɪkstəst
ʏCCCəst ʏʁktəst ʏʁmtəst ʏʁntəst ʏʁftəst ʏlt͡stəst ʏmptəst ʏŋktəst ʏmp͡ftəst ʏkstəst
ʊCCCəst ʊʁktəst ʊʁmtəst ʊʁntəst ʊʁftəst ʊlt͡stəst ʊmptəst ʊŋktəst ʊmp͡ftəst ʊkstəst
ɛCCCəst ɛʁktəst ɛʁmtəst ɛʁntəst ɛʁftəst ɛlt͡stəst ɛmptəst ɛŋktəst ɛmp͡ftəst ɛkstəst
œCCCəst œʁktəst œʁmtəst œʁntəst œʁftəst œlt͡stəst œmptəst œŋktəst œmp͡ftəst œkstəst
ɔCCCəst ɔʁktəst ɔʁmtəst ɔʁntəst ɔʁftəst ɔlt͡stəst ɔmptəst ɔŋktəst ɔmp͡ftəst ɔkstəst
aCCCəst aʁktəst aʁmtəst aʁntəst aʁftəst alt͡stəst amptəst aŋktəst amp͡ftəst akstəst
iːCCCəst iːlt͡stəst iːkstəst
yːCCCəst yːlt͡stəst yːkstəst
uːCCCəst uːlt͡stəst uːkstəst
eːCCCəst eːlt͡stəst eːkstəst
øːCCCəst øːlt͡stəst øːkstəst
oːCCCəst oːlt͡stəst oːkstəst
ɛːCCCəst ɛːlt͡stəst ɛːkstəst
aːCCCəst aːlt͡stəst aːkstəst
ɔɪ̯CCCəst ɔɪ̯lt͡stəst ɔɪ̯kstəst
aɪ̯CCCəst aɪ̯lt͡stəst aɪ̯kstəst
aʊ̯CCCəst aʊ̯lt͡stəst aʊ̯kstəst

flektierte Formen[Bearbeiten]

iːɐ̯təstə iːɐ̯təstəm iːɐ̯təstn̩ iːɐ̯təstɐ iːɐ̯təstəs