Ἄζωτος

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch

Ἄζωτος (Altgriechisch)[Bearbeiten]

Substantiv, f, Toponym[Bearbeiten]

Singular Plural

Nominativ ἡ Ἄζωτος

Genitiv τῆς Ἀζώτου

Dativ τῇ Ἀζώτῳ

Akkusativ τὴν Ἄζωτον

Vokativ (ὦ) Ἄζωτε

Worttrennung:

Ἄ·ζω·τος, kein Plural

Umschrift:

DIN 31634: Azōtos

Bedeutungen:

[1] Stadt in Palästina; Aschdod

Beispiele:

[1] „Τοῦ ἔτους οὗ εἰσῆλθεν Ταναθαν εἰς ῎Αζωτον, ἡνίκα ἀπεστάλη ὑπὸ Αρνα βασιλέως ᾿Ασσυρίων καὶ ἐπολέμησεν τὴν ῎Αζωτον καὶ κατελάβετο αὐτήν,“ (LXX Is. 20,1)[1]
„In dem Jahr, in dem der Oberbefehlshaber nach Aschdod kam, als Sargon, der König von Assur, ihn sandte, kämpfte er gegen Aschdod und nahm es ein.“[2]
[1] „Φίλιππος δὲ εὑρέθη εἰς Ἄζωτον· καὶ διερχόμενος εὐηγγελίζετο τὰς πόλεις πάσας ἕως τοῦ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς Καισάρειαν.“ (Apg. 8,40)[3]
„Den Philippus aber sah man in Aschdod wieder. Und er wanderte durch alle Städte und verkündete das Evangelium, bis er nach Cäsarea kam.“[4]

Entlehnungen:

lateinisch: Azotos

Übersetzungen[Bearbeiten]

[1] Diccionario Griego-Español (α - ἔξαυος): „Ἄζωτος
[1] Immanuel Benzinger: Azotos 1. In: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Band II,2, Stuttgart 1896, Spalte 2645–2646.
[1] Frederick William Danker: A Greek–English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature. Based on Walter Bauer’s Griechisch–deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur, 6. Auflage. 3. Auflage. The University of Chicago Press, Chicago, London 2000, ISBN 0-226-03933-1, Seite 23.

Quellen:

  1. Alfred Rahlfs, Robert Hanhart (Herausgeber): Septuaginta. 2. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2006, Jesaja Kapitel 20, Vers 1 LXX
  2. Bibel: Jesaja Kapitel 20, Vers 1 EU
  3. Eberhard Nestle, Kurt Aland (Herausgeber): Novum Testamentum Graece. 28. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2012, Apostelgeschichte Kapitel 8, Vers 40 NA (online)
  4. Bibel: Apostelgeschichte Kapitel 8, Vers 40 EU