civilní

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch

civilní (Tschechisch)[Bearbeiten]

Adjektiv[Bearbeiten]

Positiv Komparativ Superlativ
civilní civilnější nejcivilnější
Alle weiteren Formen: Flexion:civilní

Aussprache:

IPA: [ˈt͡sɪvɪlɲiː]
Hörbeispiele:

Bedeutungen:

[1] nicht militärische Bürger betreffend; zivil, Zivil-
[2] Recht: die Regelung bürgerrechtlicher Beziehungen betreffend; Zivil-, bürgerlich
[3] von einem Standesbeamten (und nicht von einem Geistlichen) durchgeführt, nicht kirchlich/konfesionell; Zivil-, standesamtlich
[4] gehoben: auf das Wesentliche, Sachliche beschränkt; zivil, ungeschmückt, ungeschminkt, nüchtern, einfach,

Synonyme:

[1] občanský
[2] občanskoprávní, občanský
[3] občanský, necírkevní
[4] jednoduchý, nestrojený, neobřadný, prostý, střízlivý, uměřený, věcný

Gegenwörter:

[1] armádní, vojenský
[2] veřejný, veřejnoprávní
[3] církevní
[4] komplikovaný, obřadný, okázalý, složitý, strojený, vyumělkovaný, vyzdobený, zdobený

Beispiele:

[1] „Okupační mocnost poskytne civilnímu zdravotnickému personálu na okupovaném území veškerou pomoc tak, aby mohl co možná nejlépe plnit své humanitární funkce.“[1]
Die Besatzungsmacht hat dem zivilen Krankenpersonal im besetzten Gebiet jede Hilfe zu gewähren, damit es ihre humanitären Funktionen bestmöglich erfüllen kann.
[2] Pojem stavba má jiný význam v právu civilním a veřejném.
Der Begriff Erbbau/Bauwerk hat im Zivilrecht und im öffentlichen Recht jeweils eine unterschiedliche Bedeutung.
[2] Poškození byli se svými nároky odkázáni na pořad práva civilního.
Die Geschädigten wurden mit ihren Ansprüchen auf den Zivilrechtsweg verwiesen.
[3] Protože byli oba rozvedení, nemohli mít svatbu v kostele a tak uzavřeli civilní sňatek.
Da sie beide geschieden waren, konnten sie keine kirchliche Trauung vollziehen, weshalb sie eine Zivilehe schlossen.
[3] Nový řecký premiér poprvé v historii odmítl při jmenování vlády přísahat na Bibli a vyžádal si civilní ceremoniál.
Zum ersten Mal in der Geschichte weigerte sich der neue griechische Ministerpräsident, bei der Ernennung seiner Regierung auf die Bibel zu schwören, und verlangte eine zivile Zeremonie.
[4] Pohřeb sestřenice mé babičky v krematoriu v Mladé Boleslavi byl až tak moc civilní, že v podstatě spočíval v tom, že pustili nějakou hudební skladbu, na to druhou, pak přišel nějaký zaměstnanec pohřební služby a řekl: „Nyní povstaňme a naposledy se rozlučme se s naší zemřelou, paní…“ a pak pustili třetí skladbu a při ní rakev odjížděla na druhou stranu. To bylo vše. Netrvalo to ani 10 minut.
Die Beerdigung der Cousine meiner Großmutter im Krematorium in Mladá Boleslav war so weitgehend zivil, dass sie im Wesentlichen darin bestand, dass ein Musikstück gespielt wurde, dann ein anderes, dann kam ein Mitarbeiter des Bestattungsdienstes und sagte: »Stehen wir nun auf und nehmen wir ein letztes Mal Abschied von unserer verstorbenen, Frau…« und dann lassen sie ein drittes Stück spielen und der Sarg ist dabei hinter den Vorhang gezogen. Das war's. Es hat nicht einmal 10 Minuten gedauert.
[4] Prezident, známý svou potřebou neustále provokovat a urážet své oponenty, měl na své poměry nebývale civilní projev.
Der Präsident, der dafür bekannt ist, seine Gegner ständig provozieren und beleidigen zu müssen, hielt eine für seine Umstände ungewöhnlich zivile Rede.

Charakteristische Wortkombinationen:

[1] civilní obyvatelstvoZivilbevölkerung; civilní službaZivildienst; civilní zaměstnanecZivilbeschäftigter
[2] civilní právoZivilrecht
[3] civilní sňatekZivilehe

Wortfamilie:

civil, civilista, civilistka, civilizace, civilně, civilizovat

Übersetzungen[Bearbeiten]

[1–4] Internetová jazyková příručka - Ústav pro jazyk český AV ČR: „civilní
[1–4] Bohuslav Havránek (Herausgeber): Slovník spisovného jazyka českého. Prag 1960–1971: „civilní
[1–4] Oldřich Hujer et al. (Herausgeber): Příruční slovník jazyka českého. Prag 1935–1957: „civilní
[1–4] Internetový slovník současné češtiny - Lingea s.r.o.: „civilní
[*] Langenscheidt Tschechisch-Deutsch, Stichwort: „civilní

Quellen:

  1. Tschechischer Wikisource-Quellentext „Dodatkový protokol I k Ženevským úmluvám 1949