Zum Inhalt springen

akademický

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch

akademický (Slowakisch)[Bearbeiten]

Adjektiv[Bearbeiten]

Positiv Komparativ Superlativ
akademický akademickejší najakademickejší
Alle weiteren Formen: Flexion:akademický

Worttrennung:

aka·de·mic·ký, Komparativ: aka·de·mic·kej·ší, Superlativ: naj·aka·de·mic·kej·ší

Aussprache:

IPA: []
Hörbeispiele:

Bedeutungen:

[1] Wissenschaft: sich auf eine Akademie der Wissenschaften beziehend, von ihr stammend; Akademie-
[2] Wissenschaft, Bildung: sich auf eine Hochschule beziehend; Akademie-, Hochschul-, Fachhochschul-, akademisch
[3] Kunst, Bildung: an einer Kunstakademie ausgebildet; akademisch
[4] übertragen, pejorativ: akademisch, lebensfern, trocken, theoretisch, abstrakt
[5] übertragen: sich streng an die herrschende Kunstrichtung haltend, auf Genauigkeit bedacht; akademisch

Sinnverwandte Wörter:

[2] univerzitný, vysokoškolský
[4] abstraktný, kabinetný, nekonkrétny, suchopárny, teoretický, učený

Beispiele:

[1]

Redewendungen:

[2] akademická štvrťhodinkaakademisches Viertel

Charakteristische Wortkombinationen:

[1] akademický časopis, akademický slovník, akademický ústav
[2] akademický funkcionár, akademický titul
[3] akademický maliar, akademický sochár
[4] akademický spor

Wortbildungen:

akademicky, akademickosť

Übersetzungen[Bearbeiten]

[1–5] Klára Buzássyová, Alexandra Jarošová: Slovník súčasného slovenského jazyka. A–G. Bratislava 2006: „akademický
[1–4] Jiří Kraus: Slovník cudzích slov. 2., erweiterte und überarbeitete Auflage. Bratislava 2005 (Originaltitel: Akademický slovník cizích slov, übersetzt von Ján Bosák und Autorenkollektiv): „akademický
[1–4] Ján Kačala, Mária Pisárčiková: Krátky slovník slovenského jazyka. 4., erweiterte und korrigierte Auflage. Bratislava 2003: „akademický
[1–4] Štefan Peciar: Slovník slovenského jazyka. 6 Bände, Bratislava 1959–1968: „akademický

akademický (Tschechisch)[Bearbeiten]

Adjektiv[Bearbeiten]

Positiv Komparativ Superlativ
akademický akademičtější nejakademičtější
Alle weiteren Formen: Flexion:akademický

Worttrennung:

aka·de·mic·ký

Aussprache:

IPA: [ˈakadɛmɪt͡skiː]
Hörbeispiele:

Bedeutungen:

[1] Wissenschaft: sich auf eine Akademie der Wissenschaften beziehend, von ihr stammend; Akademie-
[2] Wissenschaft, Bildung: sich auf eine Universität/Hochschule beziehend; Akademie-, Universitäts-, Hochschul-, Fachhochschul-, akademisch
[3] Kunst, Bildung: an einer Kunstakademie ausgebildet; akademisch
[4] übertragen, pejorativ: nicht praxisorientiert, nicht praxisbezogen; theoretisch, akademisch, lebensfern, abstrakt

Sinnverwandte Wörter:

[2] univerzitní, vysokoškolský
[4] chladný, střízlivý, teoretický, učený

Beispiele:

[1] „Prof. Jiří Šponer patří k nejcitovanějším českým vědcům a získal v roce 2014 Akademickou prémii (nejprestižnější ocenění Akademie věd).“[1]
Prof. Jiří Šponer ist einer der meistzitierten tschechischen Wissenschaftler und wurde 2014 mit dem Akademiepreis (der renommiertesten Auszeichnung der Akademie der Wissenschaften) ausgezeichnet.
[2] „Univerzity přicházejí o pravou akademickou svobodu, svobodu bádání, preferována je ekonomická stránka jejich provozu, aplikovaný výzkum na úkor výzkumu základního, uchazečům o studium jsou místo klasického vzdělávání nabízeny ‚klientské balíčky‘.“[2]
Die Universitäten verlieren die wahre akademische Freiheit, die Forschungsfreiheit, die wirtschaftliche Seite ihres Betriebs wird bevorzugt, die angewandte Forschung geht auf Kosten der Grundlagenforschung und den Bewerbern werden ‚Kundenpakete‘ anstelle der klassischen Ausbildung angeboten.
[2] „Akademické podvádění je staré jako akademie sama. Hrubého plagiarismu, který spočívá v opisování celých odstavců od jiných autorů, se neštítily ani osobnosti, jako byl Martin Luther King. Jeho doktorská práce z roku 1955 obsahuje nepřiznané citace.“[3]
Akademischer Betrug ist so alt wie die Akademie selbst. Grobe Plagiate, die darin bestehen, ganze Absätze von anderen Autoren zu kopieren, wurden selbst von Persönlichkeiten wie Martin Luther King nicht gescheut. Seine Dissertation von 1955 enthält Zitatplagiate.
[3] „Studoval na sochařské a akademické škole v Hořicích a Akademii výtvarných umění v Praze.“[4]
Er studierte an der Bildhauer- und Akademieschule in Hořice und an der Akademie der bildenden Künste in Prag.
[3] „Neřekl jsem to, ale nakonec jsme k tomu oba dospěli: kdyby Hitlera přijali ve Vídni na výtvarnou akademii a kdyby se s akademickým posvěcením oddal malování, byla by to pro něho jen čekárna na tu velkou politickou příležitost.“[5]
Ich habe es nicht gesagt, aber am Ende sind wir beide zu diesem Schluss gekommen: Wenn Hitler an der Kunstakademie in Wien zugelassen worden wäre und wenn er sich mit akademischer Billigung der Malerei hingegeben hätte, hätte er es nur dazu genutzt, auf seine große politische Chance zu warten.
[4] „V povodňové debatě zazněla i akademická otázka, co by asi parlamentním řečem řekli lidé ze zaplavených oblastí.“[6]
In der Hochwasserdebatte erwähnte man auch die akademische Frage, was Menschen aus den überfluteten Gebieten zu den Parlamentsreden sagen würden.
[4] „Byl to, jak by se dnes řeklo, člověk dokonale odtržený od skutečnosti, takový akademický vědátor, který se třeba proslavil tím, že ze všelijakých narážek, zeměpisných údajů a výroků v jednom Stendhalově románu zjistil převelice komplikovanou metodou logicko-filologické dedukce přesné zeměpisné souřadnice městečka Ville-sur-Plaise, kde se odehrával jeden z epizodních dějů, a uveřejnil o tom brilantní studii, která končila zjištěním, že »Stendhalovo fiktivní Ville-sur-Plaise leží tedy na 2° východní délky a 45° severní šířky, což přesně odpovídá klimatickému a geografickému charakteru krajiny, líčené Stendhalem.«“
Er war, wie wir heute sagen würden, ein von der Realität völlig losgelöster Mensch, ein sozusagen akademischer Eierkopf, der dadurch berühmt wurde, dass er aus allen möglichen Anspielungen, geographischen Daten und Aussagen in einem Roman Stendhals durch eine sehr komplizierte Methode der logisch-philologischen Deduktion die genauen geographischen Koordinaten der Stadt Ville-sur-Plaise herausgefunden hatte, wo eine der Episoden stattfand, und veröffentlichte eine brillante Studie darüber, die mit der Feststellung endete, dass »Stendhals fiktives Ville-sur-Plaise also auf 2° östlicher Länge und 45° nördlicher Breite liegt, was genau dem klimatischen und geographischen Charakter der von Stendhal dargestellten Landschaft entspricht.«

Charakteristische Wortkombinationen:

[1] akademický slovník
[2] akademická čtvrthodinkaakademische Viertelstunde, akademická čtvrtakademisches Viertel, akademická půda, akademický funkcionář, akademický senátAkademischer Senat, akademická svoboda – akademische Freiheit, akademický titulakademischer Grad
[3] akademický malíř, akademický sochař, akademický umělec
[4] akademická otázka

Wortbildungen:

akademicky, akademička, akademičnost, akademie, akademik

Übersetzungen[Bearbeiten]

[1–4] Internetová jazyková příručka – Ústav pro jazyk český AV ČR: „akademický
[1–4] Bohuslav Havránek (Herausgeber): Slovník spisovného jazyka českého. Prag 1960–1971: „akademický
[1–4] Oldřich Hujer et al. (Herausgeber): Příruční slovník jazyka českého. Prag 1935–1957: „akademický

Quellen:

  1. Vesmír, č. 8/2017.
  2. HOST, č. 1/2016.
  3. Týdeník Echo, č. 30/2018.
  4. Mladá fronta DNES, 13. 12. 1999.
  5. Kratochvil, Jiří (2013): Alfa Centauri. Brno: Druhé město.
  6. Lidové noviny, 19. 10. 2002.