Vorlage:User vi-1

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch
vi-1 Thành viên này sử dụng tiếng Việt với trình độ cơ bản.