Vorlage:Tschechisch Verb Flexion 4 Perf

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch
Zur Navigation springen Zur Suche springen
zur Dokumentation der Vorlage >


< zurück zu [[{{{INFINITIV}}}t]]
Indikativ
způsob oznamovací
Imperativ
způsob rozkazovací
Person Futur
čas budoucí
Präteritum
čas minulý
Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt
ich [[{{{PRÄSENS}}}m]] {{{INFINITIV}}}l jsem {{{INFINITIV}}}la jsem {{{INFINITIV}}}lo jsem
du ty [[{{{PRÄSENS}}}š]] {{{INFINITIV}}}l jsi {{{INFINITIV}}}la jsi {{{INFINITIV}}}lo jsi [[{{{IMPERATIV SINGULAR}}}]]
Sie Vy [[{{{PRÄSENS}}}te]] {{{INFINITIV}}}l jste {{{INFINITIV}}}la jste {{{INFINITIV}}}lo jste [[{{{IMPERATIV PLURAL}}}te]]
er/sie/es on/ona/ono [[{{{PRÄSENS}}}]] [[{{{INFINITIV}}}l]] [[{{{INFINITIV}}}la]] [[{{{INFINITIV}}}lo]]
wir my [[{{{PRÄSENS}}}me]] {{{INFINITIV}}}li jsme {{{INFINITIV}}}ly jsme {{{INFINITIV}}}la jsme [[{{{IMPERATIV PLURAL}}}me]]
ihr vy [[{{{PRÄSENS}}}te]] {{{INFINITIV}}}li jste {{{INFINITIV}}}ly jste {{{INFINITIV}}}la jste [[{{{IMPERATIV PLURAL}}}te]]
sie oni/ony/ona [[{{{PRÄSENS}}}]] {{{INFINITIV}}}li {{{INFINITIV}}}ly {{{INFINITIV}}}ly {{{INFINITIV}}}la
Konditional
podmiňovací způsob
Person Futur
čas budoucí
Präteritum
čas minulý
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt belebt unbelebt
ich {{{INFINITIV}}}l bych {{{INFINITIV}}}la bych {{{INFINITIV}}}lo bych byl bych {{{INFINITIV}}}l byla bych {{{INFINITIV}}}la bylo bych {{{INFINITIV}}}lo
du ty {{{INFINITIV}}}l bys {{{INFINITIV}}}la bys {{{INFINITIV}}}lo bys byl bys {{{INFINITIV}}}l byla bys {{{INFINITIV}}}la bylo bys {{{INFINITIV}}}lo
Sie Vy {{{INFINITIV}}}l byste {{{INFINITIV}}}la byste {{{INFINITIV}}}lo byste byl byste {{{INFINITIV}}}l byla byste {{{INFINITIV}}}la bylo byste {{{INFINITIV}}}lo
er/sie/es on/ona/ono {{{INFINITIV}}}l by {{{INFINITIV}}}la by {{{INFINITIV}}}lo by byl by {{{INFINITIV}}}l byla by {{{INFINITIV}}}la bylo by {{{INFINITIV}}}lo
wir my {{{INFINITIV}}}li bychom {{{INFINITIV}}}ly bychom {{{INFINITIV}}}la bychom byli bychom {{{INFINITIV}}}li byly bychom {{{INFINITIV}}}ly byla bychom {{{INFINITIV}}}la
ihr vy {{{INFINITIV}}}li byste {{{INFINITIV}}}ly byste {{{INFINITIV}}}la byste byli byste {{{INFINITIV}}}li byly byste {{{INFINITIV}}}ly byla byste {{{INFINITIV}}}la
sie oni/ony/ona {{{INFINITIV}}}li by {{{INFINITIV}}}ly by {{{INFINITIV}}}ly by {{{INFINITIV}}}la by byli by {{{INFINITIV}}}li byly by {{{INFINITIV}}}ly byly by {{{INFINITIV}}}ly byla by {{{INFINITIV}}}la
Partizip
příčestí
Numerus Aktiv (Perfekt)
činné (minulé)
Passiv
trpné
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt belebt unbelebt
Singular [[{{{INFINITIV}}}l]] [[{{{INFINITIV}}}la]] [[{{{INFINITIV}}}lo]]
Plural [[{{{INFINITIV}}}li]] [[{{{INFINITIV}}}ly]] [[{{{INFINITIV}}}ly]] [[{{{INFINITIV}}}la]]
Transgressiv Präsens
přechodník přítomný
Transgressiv Präteritum
přechodník minulý
Numerus Maskulinum Femininum Maskulinum Femininum
Singular
Plural
Infinitiv Verbaladjektiv
zpřídavnělá příčestí
Verbalsubstantiv
verbální substantivum
[[{{{INFINITIV}}}t]]


Verben mit gleicher Konjugation wie {{{INFINITIV}}}t (Konjugation)[Bearbeiten]