Reim:Tschechisch

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch
Zur Navigation springen Zur Suche springen

einsilbig[Bearbeiten]

V[Bearbeiten]

V ɪ ʊ ɛ ɔ a ɛː ɔː ɛʊ̯ ɔʊ̯ aʊ̯

VC[Bearbeiten]

Vp Vt Vc Vk Vt͡s Vt͡ʃ Vm Vn Vr Vr̝̊ Vf Vs Vx Vj Vl
ɪC ɪp ɪt ɪc ɪk ɪt͡s ɪt͡ʃ ɪm ɪn ɪɲ ɪr ɪr̝̊ ɪf ɪs ɪʃ ɪx ɪj ɪl
ʊC ʊp ʊt ʊc ʊk ʊt͡s ʊt͡ʃ ʊm ʊn ʊɲ ʊr ʊr̝̊ ʊf ʊs ʊʃ ʊx ʊj¹ ʊl
ɛC ɛp ɛt ɛc ɛk ɛt͡s ɛt͡ʃ ɛm ɛn ɛɲ ɛr ɛr̝̊ ɛf ɛs ɛʃ ɛx ɛj ɛl
ɔC ɔp ɔt ɔc ɔk ɔt͡s ɔt͡ʃ ɔm ɔn ɔɲ ɔr ɔr̝̊ ɔf ɔs ɔʃ ɔx ɔj ɔl
aC ap at ac ak at͡s at͡ʃ am an ar ar̝̊ af as ax aj al
iːC iːp iːt iːc iːk iːt͡s iːt͡ʃ iːm iːn iːɲ iːr iːr̝̊ iːf iːs iːʃ iːx iːj iːl
uːC uːp uːt uːc uːk uːt͡s uːt͡ʃ uːm uːn uːɲ uːr uːr̝̊¹ uːf uːs uːʃ uːx¹² uːj uːl
ɛːC ɛːp ɛːt ɛːc ɛːk ɛːt͡s ɛːt͡ʃ ɛːm ɛːn ɛːɲ ɛːr ɛːr̝̊ ɛːf ɛːs ɛːʃ ɛːx ɛːj ɛːl
ɔːC ɔːp ɔːt ɔːc ɔːk ɔːt͡s ɔːt͡ʃ ɔːm ɔːn ɔːɲ ɔːr ɔːr̝̊ ɔːf ɔːs ɔːʃ ɔːx ɔːj ɔːl
aːC aːp aːt aːc aːk aːt͡s aːt͡ʃ aːm aːn aːɲ aːr aːr̝̊ aːf aːs aːʃ aːx aːj aːl
ɛʊ̯C ɛʊ̯p ɛʊ̯t ɛʊ̯k ɛʊ̯t͡s ɛʊ̯m ɛʊ̯n ɛʊ̯r ɛʊ̯f ɛʊ̯s ɛʊ̯x ɛʊ̯l
ɔʊ̯C ɔʊ̯p ɔʊ̯t ɔʊ̯c ɔʊ̯k ɔʊ̯t͡s ɔʊ̯t͡ʃ ɔʊ̯m ɔʊ̯n ɔʊ̯ɲ ɔʊ̯r ɔʊ̯r̝̊ ɔʊ̯f ɔʊ̯s ɔʊ̯ʃ ɔʊ̯x ɔʊ̯l
aʊ̯C aʊ̯p aʊ̯t aʊ̯k aʊ̯t͡s aʊ̯t͡ʃ aʊ̯m aʊ̯n aʊ̯r aʊ̯f aʊ̯s aʊ̯ʃ aʊ̯x aʊ̯l
r̩C r̩p r̩t r̩c r̩k r̩t͡s r̩t͡ʃ r̩m r̩n r̩ɲ r̩f r̩s r̩ʃ r̩x r̩l
l̩C l̩p l̩t l̩c l̩k¹ l̩t͡s l̩t͡ʃ l̩m l̩n l̩ɲ l̩s l̩ʃ l̩x

VCC[Bearbeiten]

Vrt Vrk Vrf Vlm Vnt Vst Vsk Vʃt
ɪCC ɪrt ɪrk ɪrf ɪlm ɪnt ɪst ɪsk ɪʃt
ʊCC ʊrt ʊrk ʊrf ʊlm ʊnt ʊst ʊsk ʊʃt
ɛCC ɛrt ɛrk ɛrf¹ ɛlm ɛnt ɛst ɛsk ɛʃt
ɔCC ɔrt ɔrk ɔrf ɔlm ɔnt ɔst ɔsk ɔʃt
aCC art ark arf alm ant ast ask aʃt
iːCC iːrt iːrk iːrf iːlm iːnt iːst iːsk iːʃt
uːCC uːrt uːrk uːrf uːlm uːnt uːst uːsk uːʃt
ɛːCC ɛːrt ɛːrk ɛːrf ɛːlm ɛːnt ɛːst ɛːsk ɛːʃt
ɔːCC ɔːrt ɔːrk ɔːrf ɔːlm ɔːnt ɔːst ɔːsk ɔːʃt
aːCC aːrt aːrk aːrf aːlm aːnt aːst aːsk aːʃt
ɔʊ̯CC ɔʊ̯rt ɔʊ̯rk ɔʊ̯rf ɔʊ̯lm ɔʊ̯nt ɔʊ̯st ɔʊ̯sk ɔʊ̯ʃt
r̩CC r̩lm r̩nt r̩st¹ r̩sk r̩ʃt
l̩CC l̩nt l̩st l̩sk l̩ʃt

zweisilbig[Bearbeiten]

VCaːm[Bearbeiten]

Vpaːm Vbaːm Vtaːm Vdaːm Vcaːm Vɟaːm Vkaːm Vɡaːm Vt͡saːm Vt͡ʃaːm Vmaːm Vnaːm Vɲaːm Vraːm Vr̝aːm Vfaːm Vvaːm Vsaːm Vzaːm Vʃaːm Vʒaːm Vxaːm Vɦaːm Vjaːm Vlaːm
ɪCaːm ɪpaːm ɪbaːm ɪtaːm ɪdaːm ɪcaːm ɪɟaːm ɪkaːm ɪɡaːm ɪt͡saːm ɪt͡ʃaːm ɪmaːm ɪnaːm ɪɲaːm ɪraːm ɪr̝aːm ɪfaːm ɪvaːm ɪsaːm ɪzaːm ɪʃaːm ɪʒaːm ɪxaːm ɪɦaːm ɪjaːm ɪlaːm
ʊCaːm ʊpaːm ʊbaːm ʊtaːm ʊdaːm ʊcaːm ʊɟaːm ʊkaːm ʊɡaːm ʊt͡saːm ʊt͡ʃaːm ʊmaːm ʊnaːm ʊɲaːm ʊraːm ʊr̝aːm ʊfaːm ʊvaːm ʊsaːm ʊzaːm ʊʃaːm ʊʒaːm ʊxaːm ʊɦaːm ʊjaːm ʊlaːm
ɛCaːm ɛpaːm ɛbaːm ɛtaːm ɛdaːm ɛcaːm ɛɟaːm ɛkaːm ɛɡaːm ɛt͡saːm ɛt͡ʃaːm ɛmaːm ɛnaːm ɛɲaːm ɛraːm ɛr̝aːm ɛfaːm ɛvaːm ɛsaːm ɛzaːm ɛʃaːm ɛʒaːm ɛxaːm ɛɦaːm ɛjaːm ɛlaːm
ɔCaːm ɔpaːm ɔbaːm ɔtaːm ɔdaːm ɔcaːm ɔɟaːm ɔkaːm ɔɡaːm ɔt͡saːm ɔt͡ʃaːm ɔmaːm ɔnaːm ɔɲaːm ɔraːm ɔr̝aːm ɔfaːm ɔvaːm ɔsaːm ɔzaːm ɔʃaːm ɔʒaːm ɔxaːm ɔɦaːm ɔjaːm ɔlaːm
aCaːm apaːm abaːm ataːm adaːm acaːm aɟaːm akaːm aɡaːm at͡saːm at͡ʃaːm amaːm anaːm aɲaːm araːm ar̝aːm afaːm avaːm asaːm azaːm aʃaːm aʒaːm axaːm aɦaːm ajaːm alaːm
iːCaːm iːpaːm iːbaːm iːtaːm iːdaːm iːcaːm iːɟaːm iːkaːm iːɡaːm iːt͡saːm iːt͡ʃaːm iːmaːm iːnaːm iːɲaːm iːraːm iːr̝aːm iːfaːm iːvaːm iːsaːm iːzaːm iːʃaːm iːʒaːm iːxaːm iːɦaːm iːjaːm iːlaːm
uːCaːm uːpaːm uːbaːm uːtaːm uːdaːm uːcaːm uːɟaːm uːkaːm uːɡaːm uːt͡saːm uːt͡ʃaːm uːmaːm uːnaːm uːɲaːm uːraːm uːr̝aːm uːfaːm uːvaːm uːsaːm uːzaːm uːʃaːm uːʒaːm uːxaːm uːɦaːm uːjaːm uːlaːm
ɛːCaːm ɛːpaːm ɛːbaːm ɛːtaːm ɛːdaːm ɛːcaːm ɛːɟaːm ɛːkaːm ɛːɡaːm ɛːt͡saːm ɛːt͡ʃaːm ɛːmaːm ɛːnaːm ɛːɲaːm ɛːraːm ɛːr̝aːm ɛːfaːm ɛːvaːm ɛːsaːm ɛːzaːm ɛːʃaːm ɛːʒaːm ɛːxaːm ɛːɦaːm ɛːjaːm ɛːlaːm
ɔːCaːm ɔːpaːm ɔːbaːm ɔːtaːm ɔːdaːm ɔːcaːm ɔːɟaːm ɔːkaːm ɔːɡaːm ɔːt͡saːm ɔːt͡ʃaːm ɔːmaːm ɔːnaːm ɔːɲaːm ɔːraːm ɔːr̝aːm ɔːfaːm ɔːvaːm ɔːsaːm ɔːzaːm ɔːʃaːm ɔːʒaːm ɔːxaːm ɔːɦaːm ɔːjaːm ɔːlaːm
aːCaːm aːpaːm aːbaːm aːtaːm aːdaːm aːcaːm aːɟaːm aːkaːm aːɡaːm aːt͡saːm aːt͡ʃaːm aːmaːm aːnaːm aːɲaːm aːraːm aːr̝aːm aːfaːm aːvaːm aːsaːm aːzaːm aːʃaːm aːʒaːm aːxaːm aːɦaːm aːjaːm aːlaːm
ɔʊ̯Caːm ɔʊ̯paːm ɔʊ̯baːm ɔʊ̯taːm ɔʊ̯daːm ɔʊ̯caːm ɔʊ̯ɟaːm ɔʊ̯kaːm ɔʊ̯ɡaːm ɔʊ̯t͡saːm ɔʊ̯t͡ʃaːm ɔʊ̯maːm ɔʊ̯naːm ɔʊ̯ɲaːm ɔʊ̯raːm ɔʊ̯r̝aːm ɔʊ̯faːm ɔʊ̯vaːm ɔʊ̯saːm ɔʊ̯zaːm ɔʊ̯ʃaːm ɔʊ̯ʒaːm ɔʊ̯xaːm ɔʊ̯ɦaːm ɔʊ̯jaːm ɔʊ̯laːm
r̩Caːm r̩paːm r̩baːm r̩taːm r̩daːm r̩caːm r̩ɟaːm r̩kaːm r̩ɡaːm r̩t͡saːm r̩t͡ʃaːm r̩maːm r̩naːm r̩ɲaːm r̩faːm r̩vaːm r̩saːm r̩zaːm r̩ʃaːm r̩ʒaːm r̩xaːm r̩ɦaːm r̩laːm
l̩Caːm l̩paːm l̩baːm l̩taːm l̩daːm l̩caːm l̩ɟaːm l̩kaːm l̩ɡaːm l̩t͡saːm l̩t͡ʃaːm l̩maːm l̩naːm l̩ɲaːm l̩faːm l̩vaːm l̩saːm l̩zaːm l̩ʃaːm l̩ʒaːm l̩xaːm l̩ɦaːm

VCaːʃ[Bearbeiten]

Vpaːʃ Vbaːʃ Vtaːʃ Vdaːʃ Vcaːʃ Vɟaːʃ Vkaːʃ Vɡaːʃ Vt͡saːʃ Vt͡ʃaːʃ Vmaːʃ Vnaːʃ Vɲaːʃ Vraːʃ Vr̝aːʃ Vfaːʃ Vvaːʃ Vsaːʃ Vzaːʃ Vʃaːʃ Vʒaːʃ Vxaːʃ Vɦaːʃ Vjaːʃ Vlaːʃ
ɪCaːʃ ɪpaːʃ ɪbaːʃ ɪtaːʃ ɪdaːʃ ɪcaːʃ ɪɟaːʃ ɪkaːʃ ɪɡaːʃ ɪt͡saːʃ ɪt͡ʃaːʃ ɪmaːʃ ɪnaːʃ ɪɲaːʃ ɪraːʃ ɪr̝aːʃ ɪfaːʃ ɪvaːʃ ɪsaːʃ ɪzaːʃ ɪʃaːʃ ɪʒaːʃ ɪxaːʃ ɪɦaːʃ ɪjaːʃ ɪlaːʃ
ʊCaːʃ ʊpaːʃ ʊbaːʃ ʊtaːʃ ʊdaːʃ ʊcaːʃ ʊɟaːʃ ʊkaːʃ ʊɡaːʃ ʊt͡saːʃ ʊt͡ʃaːʃ ʊmaːʃ ʊnaːʃ ʊɲaːʃ ʊraːʃ ʊr̝aːʃ ʊfaːʃ ʊvaːʃ ʊsaːʃ ʊzaːʃ ʊʃaːʃ ʊʒaːʃ ʊxaːʃ ʊɦaːʃ ʊjaːʃ ʊlaːʃ
ɛCaːʃ ɛpaːʃ ɛbaːʃ ɛtaːʃ ɛdaːʃ ɛcaːʃ ɛɟaːʃ ɛkaːʃ ɛɡaːʃ ɛt͡saːʃ ɛt͡ʃaːʃ ɛmaːʃ ɛnaːʃ ɛɲaːʃ ɛraːʃ ɛr̝aːʃ ɛfaːʃ ɛvaːʃ ɛsaːʃ ɛzaːʃ ɛʃaːʃ ɛʒaːʃ ɛxaːʃ ɛɦaːʃ ɛjaːʃ ɛlaːʃ
ɔCaːʃ ɔpaːʃ ɔbaːʃ ɔtaːʃ ɔdaːʃ ɔcaːʃ ɔɟaːʃ ɔkaːʃ ɔɡaːʃ ɔt͡saːʃ ɔt͡ʃaːʃ ɔmaːʃ ɔnaːʃ ɔɲaːʃ ɔraːʃ ɔr̝aːʃ ɔfaːʃ ɔvaːʃ ɔsaːʃ ɔzaːʃ ɔʃaːʃ ɔʒaːʃ ɔxaːʃ ɔɦaːʃ ɔjaːʃ ɔlaːʃ
aCaːʃ apaːʃ abaːʃ ataːʃ adaːʃ acaːʃ aɟaːʃ akaːʃ aɡaːʃ at͡saːʃ at͡ʃaːʃ amaːʃ anaːʃ aɲaːʃ araːʃ ar̝aːʃ afaːʃ avaːʃ asaːʃ azaːʃ aʃaːʃ aʒaːʃ axaːʃ aɦaːʃ ajaːʃ alaːʃ
iːCaːʃ iːpaːʃ iːbaːʃ iːtaːʃ iːdaːʃ iːcaːʃ iːɟaːʃ iːkaːʃ iːɡaːʃ iːt͡saːʃ iːt͡ʃaːʃ iːmaːʃ iːnaːʃ iːɲaːʃ iːraːʃ iːr̝aːʃ iːfaːʃ iːvaːʃ iːsaːʃ iːzaːʃ iːʃaːʃ iːʒaːʃ iːxaːʃ iːɦaːʃ iːjaːʃ iːlaːʃ
uːCaːʃ uːpaːʃ uːbaːʃ uːtaːʃ uːdaːʃ uːcaːʃ uːɟaːʃ uːkaːʃ uːɡaːʃ uːt͡saːʃ uːt͡ʃaːʃ uːmaːʃ uːnaːʃ uːɲaːʃ uːraːʃ uːr̝aːʃ uːfaːʃ uːvaːʃ uːsaːʃ uːzaːʃ uːʃaːʃ uːʒaːʃ uːxaːʃ uːɦaːʃ uːjaːʃ uːlaːʃ
ɛːCaːʃ ɛːpaːʃ ɛːbaːʃ ɛːtaːʃ ɛːdaːʃ ɛːcaːʃ ɛːɟaːʃ ɛːkaːʃ ɛːɡaːʃ ɛːt͡saːʃ ɛːt͡ʃaːʃ ɛːmaːʃ ɛːnaːʃ ɛːɲaːʃ ɛːraːʃ ɛːr̝aːʃ ɛːfaːʃ ɛːvaːʃ ɛːsaːʃ ɛːzaːʃ ɛːʃaːʃ ɛːʒaːʃ ɛːxaːʃ ɛːɦaːʃ ɛːjaːʃ ɛːlaːʃ
ɔːCaːʃ ɔːpaːʃ ɔːbaːʃ ɔːtaːʃ ɔːdaːʃ ɔːcaːʃ ɔːɟaːʃ ɔːkaːʃ ɔːɡaːʃ ɔːt͡saːʃ ɔːt͡ʃaːʃ ɔːmaːʃ ɔːnaːʃ ɔːɲaːʃ ɔːraːʃ ɔːr̝aːʃ ɔːfaːʃ ɔːvaːʃ ɔːsaːʃ ɔːzaːʃ ɔːʃaːʃ ɔːʒaːʃ ɔːxaːʃ ɔːɦaːʃ ɔːjaːʃ ɔːlaːʃ
aːCaːʃ aːpaːʃ aːbaːʃ aːtaːʃ aːdaːʃ aːcaːʃ aːɟaːʃ aːkaːʃ aːɡaːʃ aːt͡saːʃ aːt͡ʃaːʃ aːmaːʃ aːnaːʃ aːɲaːʃ aːraːʃ aːr̝aːʃ aːfaːʃ aːvaːʃ aːsaːʃ aːzaːʃ aːʃaːʃ aːʒaːʃ aːxaːʃ aːɦaːʃ aːjaːʃ aːlaːʃ
ɔʊ̯Caːʃ ɔʊ̯paːʃ ɔʊ̯baːʃ ɔʊ̯taːʃ ɔʊ̯daːʃ ɔʊ̯caːʃ ɔʊ̯ɟaːʃ ɔʊ̯kaːʃ ɔʊ̯ɡaːʃ ɔʊ̯t͡saːʃ ɔʊ̯t͡ʃaːʃ ɔʊ̯maːʃ ɔʊ̯naːʃ ɔʊ̯ɲaːʃ ɔʊ̯raːʃ ɔʊ̯r̝aːʃ ɔʊ̯faːʃ ɔʊ̯vaːʃ ɔʊ̯saːʃ ɔʊ̯zaːʃ ɔʊ̯ʃaːʃ ɔʊ̯ʒaːʃ ɔʊ̯xaːʃ ɔʊ̯ɦaːʃ ɔʊ̯jaːʃ ɔʊ̯laːʃ
r̩Caːʃ r̩paːʃ r̩baːʃ r̩taːʃ r̩daːʃ r̩caːʃ r̩ɟaːʃ r̩kaːʃ r̩ɡaːʃ r̩t͡saːʃ r̩t͡ʃaːʃ r̩maːʃ r̩naːʃ r̩ɲaːʃ r̩faːʃ r̩vaːʃ r̩saːʃ r̩zaːʃ r̩ʃaːʃ r̩ʒaːʃ r̩xaːʃ r̩ɦaːʃ r̩laːʃ
l̩Caːʃ l̩paːʃ l̩baːʃ l̩taːʃ l̩daːʃ l̩caːʃ l̩ɟaːʃ l̩kaːʃ l̩ɡaːʃ l̩t͡saːʃ l̩t͡ʃaːʃ l̩maːʃ l̩naːʃ l̩ɲaːʃ l̩faːʃ l̩vaːʃ l̩saːʃ l̩zaːʃ l̩ʃaːʃ l̩ʒaːʃ l̩xaːʃ l̩ɦaːʃ

VCɛt[Bearbeiten]

Vpɛt Vbɛt Vtɛt Vdɛt Vcɛt Vɟɛt Vkɛt Vɡɛt Vt͡sɛt Vt͡ʃɛt Vmɛt Vnɛt Vɲɛt Vrɛt Vr̝ɛt Vfɛt Vvɛt Vsɛt Vzɛt Vʃɛt Vʒɛt Vxɛt Vɦɛt Vjɛt Vlɛt
ɪCɛt ɪpɛt ɪbɛt ɪtɛt ɪdɛt ɪcɛt ɪɟɛt ɪkɛt ɪɡɛt ɪt͡sɛt ɪt͡ʃɛt ɪmɛt ɪnɛt ɪɲɛt ɪrɛt ɪr̝ɛt ɪfɛt ɪvɛt ɪsɛt ɪzɛt ɪʃɛt ɪʒɛt ɪxɛt ɪɦɛt ɪjɛt ɪlɛt
ʊCɛt ʊpɛt ʊbɛt ʊtɛt ʊdɛt ʊcɛt ʊɟɛt ʊkɛt ʊɡɛt ʊt͡sɛt ʊt͡ʃɛt ʊmɛt ʊnɛt ʊɲɛt ʊrɛt ʊr̝ɛt ʊfɛt ʊvɛt ʊsɛt ʊzɛt ʊʃɛt ʊʒɛt ʊxɛt ʊɦɛt ʊjɛt ʊlɛt
ɛCɛt ɛpɛt ɛbɛt ɛtɛt ɛdɛt ɛcɛt ɛɟɛt ɛkɛt ɛɡɛt ɛt͡sɛt ɛt͡ʃɛt ɛmɛt ɛnɛt ɛɲɛt ɛrɛt ɛr̝ɛt ɛfɛt ɛvɛt ɛsɛt ɛzɛt ɛʃɛt ɛʒɛt ɛxɛt ɛɦɛt ɛjɛt ɛlɛt
ɔCɛt ɔpɛt ɔbɛt ɔtɛt ɔdɛt ɔcɛt ɔɟɛt ɔkɛt ɔɡɛt ɔt͡sɛt ɔt͡ʃɛt ɔmɛt ɔnɛt ɔɲɛt ɔrɛt ɔr̝ɛt ɔfɛt ɔvɛt ɔsɛt ɔzɛt ɔʃɛt ɔʒɛt ɔxɛt ɔɦɛt ɔjɛt ɔlɛt
aCɛt apɛt abɛt atɛt adɛt acɛt aɟɛt akɛt aɡɛt at͡sɛt at͡ʃɛt amɛt anɛt aɲɛt arɛt ar̝ɛt afɛt avɛt asɛt azɛt aʃɛt aʒɛt axɛt aɦɛt ajɛt alɛt
iːCɛt iːpɛt iːbɛt iːtɛt iːdɛt iːcɛt iːɟɛt iːkɛt iːɡɛt iːt͡sɛt iːt͡ʃɛt iːmɛt iːnɛt iːɲɛt iːrɛt iːr̝ɛt iːfɛt iːvɛt iːsɛt iːzɛt iːʃɛt iːʒɛt iːxɛt iːɦɛt iːjɛt iːlɛt
uːCɛt uːpɛt uːbɛt uːtɛt uːdɛt uːcɛt uːɟɛt uːkɛt uːɡɛt uːt͡sɛt uːt͡ʃɛt uːmɛt uːnɛt uːɲɛt uːrɛt uːr̝ɛt uːfɛt uːvɛt uːsɛt uːzɛt uːʃɛt uːʒɛt uːxɛt uːɦɛt uːjɛt uːlɛt
ɛːCɛt ɛːpɛt ɛːbɛt ɛːtɛt ɛːdɛt ɛːcɛt ɛːɟɛt ɛːkɛt ɛːɡɛt ɛːt͡sɛt ɛːt͡ʃɛt ɛːmɛt ɛːnɛt ɛːɲɛt ɛːrɛt ɛːr̝ɛt ɛːfɛt ɛːvɛt ɛːsɛt ɛːzɛt ɛːʃɛt ɛːʒɛt ɛːxɛt ɛːɦɛt ɛːjɛt ɛːlɛt
ɔːCɛt ɔːpɛt ɔːbɛt ɔːtɛt ɔːdɛt ɔːcɛt ɔːɟɛt ɔːkɛt ɔːɡɛt ɔːt͡sɛt ɔːt͡ʃɛt ɔːmɛt ɔːnɛt ɔːɲɛt ɔːrɛt ɔːr̝ɛt ɔːfɛt ɔːvɛt ɔːsɛt ɔːzɛt ɔːʃɛt ɔːʒɛt ɔːxɛt ɔːɦɛt ɔːjɛt ɔːlɛt
aːCɛt aːpɛt aːbɛt aːtɛt aːdɛt aːcɛt aːɟɛt aːkɛt aːɡɛt aːt͡sɛt aːt͡ʃɛt aːmɛt aːnɛt aːɲɛt aːrɛt aːr̝ɛt aːfɛt aːvɛt aːsɛt aːzɛt aːʃɛt aːʒɛt aːxɛt aːɦɛt aːjɛt aːlɛt
ɔʊ̯Cɛt ɔʊ̯pɛt ɔʊ̯bɛt ɔʊ̯tɛt ɔʊ̯dɛt ɔʊ̯cɛt ɔʊ̯ɟɛt ɔʊ̯kɛt ɔʊ̯ɡɛt ɔʊ̯t͡sɛt ɔʊ̯t͡ʃɛt ɔʊ̯mɛt ɔʊ̯nɛt ɔʊ̯ɲɛt ɔʊ̯rɛt ɔʊ̯r̝ɛt ɔʊ̯fɛt ɔʊ̯vɛt ɔʊ̯sɛt ɔʊ̯zɛt ɔʊ̯ʃɛt ɔʊ̯ʒɛt ɔʊ̯xɛt ɔʊ̯ɦɛt ɔʊ̯jɛt ɔʊ̯lɛt
r̩Cɛt r̩pɛt r̩bɛt r̩tɛt r̩dɛt r̩cɛt r̩ɟɛt r̩kɛt r̩ɡɛt r̩t͡sɛt r̩t͡ʃɛt r̩mɛt r̩nɛt r̩ɲɛt r̩fɛt r̩vɛt r̩sɛt r̩zɛt r̩ʃɛt r̩ʒɛt r̩xɛt r̩ɦɛt r̩lɛt
l̩Cɛt l̩pɛt l̩bɛt l̩tɛt l̩dɛt l̩cɛt l̩ɟɛt l̩kɛt l̩ɡɛt l̩t͡sɛt l̩t͡ʃɛt l̩mɛt l̩nɛt l̩ɲɛt l̩fɛt l̩vɛt l̩sɛt l̩zɛt l̩ʃɛt l̩ʒɛt l̩xɛt l̩ɦɛt

VCɪ[Bearbeiten]

Vpɪ Vbɪ Vtɪ Vdɪ Vcɪ Vɟɪ Vkɪ Vɡɪ Vt͡sɪ Vt͡ʃɪ Vmɪ Vnɪ Vɲɪ Vrɪ Vr̝ɪ Vfɪ Vvɪ Vsɪ Vzɪ Vʃɪ Vʒɪ Vxɪ Vɦɪ Vjɪ Vlɪ
ɪCɪ ɪpɪ ɪbɪ ɪtɪ ɪdɪ ɪcɪ ɪɟɪ ɪkɪ ɪɡɪ ɪt͡sɪ ɪt͡ʃɪ ɪmɪ ɪnɪ ɪɲɪ ɪrɪ ɪr̝ɪ ɪfɪ ɪvɪ ɪsɪ ɪzɪ ɪʃɪ ɪʒɪ ɪxɪ ɪɦɪ ɪjɪ ɪlɪ
ʊCɪ ʊpɪ ʊbɪ ʊtɪ ʊdɪ ʊcɪ ʊɟɪ ʊkɪ ʊɡɪ ʊt͡sɪ ʊt͡ʃɪ ʊmɪ ʊnɪ ʊɲɪ ʊrɪ ʊr̝ɪ ʊfɪ ʊvɪ ʊsɪ ʊzɪ ʊʃɪ ʊʒɪ ʊxɪ ʊɦɪ ʊjɪ ʊlɪ
ɛCɪ ɛpɪ ɛbɪ ɛtɪ ɛdɪ ɛcɪ ɛɟɪ ɛkɪ ɛɡɪ ɛt͡sɪ ɛt͡ʃɪ ɛmɪ ɛnɪ ɛɲɪ ɛrɪ ɛr̝ɪ ɛfɪ ɛvɪ ɛsɪ ɛzɪ ɛʃɪ ɛʒɪ ɛxɪ ɛɦɪ ɛjɪ ɛlɪ
ɔCɪ ɔpɪ ɔbɪ ɔtɪ ɔdɪ ɔcɪ ɔɟɪ ɔkɪ ɔɡɪ ɔt͡sɪ ɔt͡ʃɪ ɔmɪ ɔnɪ ɔɲɪ ɔrɪ ɔr̝ɪ ɔfɪ ɔvɪ ɔsɪ ɔzɪ ɔʃɪ ɔʒɪ ɔxɪ ɔɦɪ ɔjɪ ɔlɪ
aCɪ apɪ abɪ atɪ adɪ acɪ aɟɪ akɪ aɡɪ at͡sɪ at͡ʃɪ amɪ anɪ aɲɪ arɪ ar̝ɪ afɪ avɪ asɪ azɪ aʃɪ aʒɪ axɪ aɦɪ ajɪ alɪ
iːCɪ iːpɪ iːbɪ iːtɪ iːdɪ iːcɪ iːɟɪ iːkɪ iːɡɪ iːt͡sɪ iːt͡ʃɪ iːmɪ iːnɪ iːɲɪ iːrɪ iːr̝ɪ iːfɪ iːvɪ iːsɪ iːzɪ iːʃɪ iːʒɪ iːxɪ iːɦɪ iːjɪ iːlɪ
uːCɪ uːpɪ uːbɪ uːtɪ uːdɪ uːcɪ uːɟɪ uːkɪ uːɡɪ uːt͡sɪ uːt͡ʃɪ uːmɪ uːnɪ uːɲɪ uːrɪ uːr̝ɪ uːfɪ uːvɪ uːsɪ uːzɪ uːʃɪ uːʒɪ uːxɪ uːɦɪ uːjɪ uːlɪ
ɛːCɪ ɛːpɪ ɛːbɪ ɛːtɪ ɛːdɪ ɛːcɪ ɛːɟɪ ɛːkɪ ɛːɡɪ ɛːt͡sɪ ɛːt͡ʃɪ ɛːmɪ ɛːnɪ ɛːɲɪ ɛːrɪ ɛːr̝ɪ ɛːfɪ ɛːvɪ ɛːsɪ ɛːzɪ ɛːʃɪ ɛːʒɪ ɛːxɪ ɛːɦɪ ɛːjɪ ɛːlɪ
ɔːCɪ ɔːpɪ ɔːbɪ ɔːtɪ ɔːdɪ ɔːcɪ ɔːɟɪ ɔːkɪ ɔːɡɪ ɔːt͡sɪ ɔːt͡ʃɪ ɔːmɪ ɔːnɪ ɔːɲɪ ɔːrɪ ɔːr̝ɪ ɔːfɪ ɔːvɪ ɔːsɪ ɔːzɪ ɔːʃɪ ɔːʒɪ ɔːxɪ ɔːɦɪ ɔːjɪ ɔːlɪ
aːCɪ aːpɪ aːbɪ aːtɪ aːdɪ aːcɪ aːɟɪ aːkɪ aːɡɪ aːt͡sɪ aːt͡ʃɪ aːmɪ aːnɪ aːɲɪ aːrɪ aːr̝ɪ aːfɪ aːvɪ aːsɪ aːzɪ aːʃɪ aːʒɪ aːxɪ aːɦɪ aːjɪ aːlɪ
ɔʊ̯Cɪ ɔʊ̯pɪ ɔʊ̯bɪ ɔʊ̯tɪ ɔʊ̯dɪ ɔʊ̯cɪ ɔʊ̯ɟɪ ɔʊ̯kɪ ɔʊ̯ɡɪ ɔʊ̯t͡sɪ ɔʊ̯t͡ʃɪ ɔʊ̯mɪ ɔʊ̯nɪ ɔʊ̯ɲɪ ɔʊ̯rɪ ɔʊ̯r̝ɪ ɔʊ̯fɪ ɔʊ̯vɪ ɔʊ̯sɪ ɔʊ̯zɪ ɔʊ̯ʃɪ ɔʊ̯ʒɪ ɔʊ̯xɪ ɔʊ̯ɦɪ ɔʊ̯jɪ ɔʊ̯lɪ
r̩Cɪ r̩pɪ r̩bɪ r̩tɪ r̩dɪ r̩cɪ r̩ɟɪ r̩kɪ r̩ɡɪ r̩t͡sɪ r̩t͡ʃɪ r̩mɪ r̩nɪ r̩ɲɪ r̩fɪ r̩vɪ r̩sɪ r̩zɪ r̩ʃɪ r̩ʒɪ r̩xɪ r̩ɦɪ r̩lɪ
l̩Cɪ l̩pɪ l̩bɪ l̩tɪ l̩dɪ l̩cɪ l̩ɟɪ l̩kɪ l̩ɡɪ l̩t͡sɪ l̩t͡ʃɪ l̩mɪ l̩nɪ l̩ɲɪ l̩fɪ l̩vɪ l̩sɪ l̩zɪ l̩ʃɪ l̩ʒɪ l̩xɪ l̩ɦɪ

VCiːm[Bearbeiten]

Vpiːm Vbiːm Vtiːm Vdiːm Vciːm Vɟiːm Vkiːm Vɡiːm Vt͡siːm Vt͡ʃiːm Vmiːm Vniːm Vɲiːm Vriːm Vr̝iːm Vfiːm Vviːm Vsiːm Vziːm Vʃiːm Vʒiːm Vxiːm Vɦiːm Vjiːm Vliːm
ɪCiːm ɪpiːm ɪbiːm ɪtiːm ɪdiːm ɪciːm ɪɟiːm ɪkiːm ɪɡiːm ɪt͡siːm ɪt͡ʃiːm ɪmiːm ɪniːm ɪɲiːm ɪriːm ɪr̝iːm ɪfiːm ɪviːm ɪsiːm ɪziːm ɪʃiːm ɪʒiːm ɪxiːm ɪɦiːm ɪjiːm ɪliːm
ʊCiːm ʊpiːm ʊbiːm ʊtiːm ʊdiːm ʊciːm ʊɟiːm ʊkiːm ʊɡiːm ʊt͡siːm ʊt͡ʃiːm ʊmiːm ʊniːm ʊɲiːm ʊriːm ʊr̝iːm ʊfiːm ʊviːm ʊsiːm ʊziːm ʊʃiːm ʊʒiːm ʊxiːm ʊɦiːm ʊjiːm ʊliːm
ɛCiːm ɛpiːm ɛbiːm ɛtiːm ɛdiːm ɛciːm ɛɟiːm ɛkiːm ɛɡiːm ɛt͡siːm ɛt͡ʃiːm ɛmiːm ɛniːm ɛɲiːm ɛriːm ɛr̝iːm ɛfiːm ɛviːm ɛsiːm ɛziːm ɛʃiːm ɛʒiːm ɛxiːm ɛɦiːm ɛjiːm ɛliːm
ɔCiːm ɔpiːm ɔbiːm ɔtiːm ɔdiːm ɔciːm ɔɟiːm ɔkiːm ɔɡiːm ɔt͡siːm ɔt͡ʃiːm ɔmiːm ɔniːm ɔɲiːm ɔriːm ɔr̝iːm ɔfiːm ɔviːm ɔsiːm ɔziːm ɔʃiːm ɔʒiːm ɔxiːm ɔɦiːm ɔjiːm ɔliːm
aCiːm apiːm abiːm atiːm adiːm aciːm aɟiːm akiːm aɡiːm at͡siːm at͡ʃiːm amiːm aniːm aɲiːm ariːm ar̝iːm afiːm aviːm asiːm aziːm aʃiːm aʒiːm axiːm aɦiːm ajiːm aliːm
iːCiːm iːpiːm iːbiːm iːtiːm iːdiːm iːciːm iːɟiːm iːkiːm iːɡiːm iːt͡siːm iːt͡ʃiːm iːmiːm iːniːm iːɲiːm iːriːm iːr̝iːm iːfiːm iːviːm iːsiːm iːziːm iːʃiːm iːʒiːm iːxiːm iːɦiːm iːjiːm iːliːm
uːCiːm uːpiːm uːbiːm uːtiːm uːdiːm uːciːm uːɟiːm uːkiːm uːɡiːm uːt͡siːm uːt͡ʃiːm uːmiːm uːniːm uːɲiːm uːriːm uːr̝iːm uːfiːm uːviːm uːsiːm uːziːm uːʃiːm uːʒiːm uːxiːm uːɦiːm uːjiːm uːliːm
ɛːCiːm ɛːpiːm ɛːbiːm ɛːtiːm ɛːdiːm ɛːciːm ɛːɟiːm ɛːkiːm ɛːɡiːm ɛːt͡siːm ɛːt͡ʃiːm ɛːmiːm ɛːniːm ɛːɲiːm ɛːriːm ɛːr̝iːm ɛːfiːm ɛːviːm ɛːsiːm ɛːziːm ɛːʃiːm ɛːʒiːm ɛːxiːm ɛːɦiːm ɛːjiːm ɛːliːm
ɔːCiːm ɔːpiːm ɔːbiːm ɔːtiːm ɔːdiːm ɔːciːm ɔːɟiːm ɔːkiːm ɔːɡiːm ɔːt͡siːm ɔːt͡ʃiːm ɔːmiːm ɔːniːm ɔːɲiːm ɔːriːm ɔːr̝iːm ɔːfiːm ɔːviːm ɔːsiːm ɔːziːm ɔːʃiːm ɔːʒiːm ɔːxiːm ɔːɦiːm ɔːjiːm ɔːliːm
aːCiːm aːpiːm aːbiːm aːtiːm aːdiːm aːciːm aːɟiːm aːkiːm aːɡiːm aːt͡siːm aːt͡ʃiːm aːmiːm aːniːm aːɲiːm aːriːm aːr̝iːm aːfiːm aːviːm aːsiːm aːziːm aːʃiːm aːʒiːm aːxiːm aːɦiːm aːjiːm aːliːm
ɔʊ̯Ciːm ɔʊ̯piːm ɔʊ̯biːm ɔʊ̯tiːm ɔʊ̯diːm ɔʊ̯ciːm ɔʊ̯ɟiːm ɔʊ̯kiːm ɔʊ̯ɡiːm ɔʊ̯t͡siːm ɔʊ̯t͡ʃiːm ɔʊ̯miːm ɔʊ̯niːm ɔʊ̯ɲiːm ɔʊ̯riːm ɔʊ̯r̝iːm ɔʊ̯fiːm ɔʊ̯viːm ɔʊ̯siːm ɔʊ̯ziːm ɔʊ̯ʃiːm ɔʊ̯ʒiːm ɔʊ̯xiːm ɔʊ̯ɦiːm ɔʊ̯jiːm ɔʊ̯liːm
r̩Ciːm r̩piːm r̩biːm r̩tiːm r̩diːm r̩ciːm r̩ɟiːm r̩kiːm r̩ɡiːm r̩t͡siːm r̩t͡ʃiːm r̩miːm r̩niːm r̩ɲiːm r̩fiːm r̩viːm r̩siːm r̩ziːm r̩ʃiːm r̩ʒiːm r̩xiːm r̩ɦiːm r̩liːm
l̩Ciːm l̩piːm l̩biːm l̩tiːm l̩diːm l̩ciːm l̩ɟiːm l̩kiːm l̩ɡiːm l̩t͡siːm l̩t͡ʃiːm l̩miːm l̩niːm l̩ɲiːm l̩fiːm l̩viːm l̩siːm l̩ziːm l̩ʃiːm l̩ʒiːm l̩xiːm l̩ɦiːm

VCɔʊ̯[Bearbeiten]

Vpɔʊ̯ Vbɔʊ̯ Vtɔʊ̯ Vdɔʊ̯ Vcɔʊ̯ Vɟɔʊ̯ Vkɔʊ̯ Vɡɔʊ̯ Vt͡sɔʊ̯ Vt͡ʃɔʊ̯ Vmɔʊ̯ Vnɔʊ̯ Vɲɔʊ̯ Vrɔʊ̯ Vr̝ɔʊ̯ Vfɔʊ̯ Vvɔʊ̯ Vsɔʊ̯ Vzɔʊ̯ Vʃɔʊ̯ Vʒɔʊ̯ Vxɔʊ̯ Vɦɔʊ̯ Vjɔʊ̯ Vlɔʊ̯
ɪCɔʊ̯ ɪpɔʊ̯ ɪbɔʊ̯ ɪtɔʊ̯ ɪdɔʊ̯ ɪcɔʊ̯ ɪɟɔʊ̯ ɪkɔʊ̯ ɪɡɔʊ̯ ɪt͡sɔʊ̯ ɪt͡ʃɔʊ̯ ɪmɔʊ̯ ɪnɔʊ̯ ɪɲɔʊ̯ ɪrɔʊ̯ ɪr̝ɔʊ̯ ɪfɔʊ̯ ɪvɔʊ̯ ɪsɔʊ̯ ɪzɔʊ̯ ɪʃɔʊ̯ ɪʒɔʊ̯ ɪxɔʊ̯ ɪɦɔʊ̯ ɪjɔʊ̯ ɪlɔʊ̯
ʊCɔʊ̯ ʊpɔʊ̯ ʊbɔʊ̯ ʊtɔʊ̯ ʊdɔʊ̯ ʊcɔʊ̯ ʊɟɔʊ̯ ʊkɔʊ̯ ʊɡɔʊ̯ ʊt͡sɔʊ̯ ʊt͡ʃɔʊ̯ ʊmɔʊ̯ ʊnɔʊ̯ ʊɲɔʊ̯ ʊrɔʊ̯ ʊr̝ɔʊ̯ ʊfɔʊ̯ ʊvɔʊ̯ ʊsɔʊ̯ ʊzɔʊ̯ ʊʃɔʊ̯ ʊʒɔʊ̯ ʊxɔʊ̯ ʊɦɔʊ̯ ʊjɔʊ̯ ʊlɔʊ̯
ɛCɔʊ̯ ɛpɔʊ̯ ɛbɔʊ̯ ɛtɔʊ̯ ɛdɔʊ̯ ɛcɔʊ̯ ɛɟɔʊ̯ ɛkɔʊ̯ ɛɡɔʊ̯ ɛt͡sɔʊ̯ ɛt͡ʃɔʊ̯ ɛmɔʊ̯ ɛnɔʊ̯ ɛɲɔʊ̯ ɛrɔʊ̯ ɛr̝ɔʊ̯ ɛfɔʊ̯ ɛvɔʊ̯ ɛsɔʊ̯ ɛzɔʊ̯ ɛʃɔʊ̯ ɛʒɔʊ̯ ɛxɔʊ̯ ɛɦɔʊ̯ ɛjɔʊ̯ ɛlɔʊ̯
ɔCɔʊ̯ ɔpɔʊ̯ ɔbɔʊ̯ ɔtɔʊ̯ ɔdɔʊ̯ ɔcɔʊ̯ ɔɟɔʊ̯ ɔkɔʊ̯ ɔɡɔʊ̯ ɔt͡sɔʊ̯ ɔt͡ʃɔʊ̯ ɔmɔʊ̯ ɔnɔʊ̯ ɔɲɔʊ̯ ɔrɔʊ̯ ɔr̝ɔʊ̯ ɔfɔʊ̯ ɔvɔʊ̯ ɔsɔʊ̯ ɔzɔʊ̯ ɔʃɔʊ̯ ɔʒɔʊ̯ ɔxɔʊ̯ ɔɦɔʊ̯ ɔjɔʊ̯ ɔlɔʊ̯
aCɔʊ̯ apɔʊ̯ abɔʊ̯ atɔʊ̯ adɔʊ̯ acɔʊ̯ aɟɔʊ̯ akɔʊ̯ aɡɔʊ̯ at͡sɔʊ̯ at͡ʃɔʊ̯ amɔʊ̯ anɔʊ̯ aɲɔʊ̯ arɔʊ̯ ar̝ɔʊ̯ afɔʊ̯ avɔʊ̯ asɔʊ̯ azɔʊ̯ aʃɔʊ̯ aʒɔʊ̯ axɔʊ̯ aɦɔʊ̯ ajɔʊ̯ alɔʊ̯
iːCɔʊ̯ iːpɔʊ̯ iːbɔʊ̯ iːtɔʊ̯ iːdɔʊ̯ iːcɔʊ̯ iːɟɔʊ̯ iːkɔʊ̯ iːɡɔʊ̯ iːt͡sɔʊ̯ iːt͡ʃɔʊ̯ iːmɔʊ̯ iːnɔʊ̯ iːɲɔʊ̯ iːrɔʊ̯ iːr̝ɔʊ̯ iːfɔʊ̯ iːvɔʊ̯ iːsɔʊ̯ iːzɔʊ̯ iːʃɔʊ̯ iːʒɔʊ̯ iːxɔʊ̯ iːɦɔʊ̯ iːjɔʊ̯ iːlɔʊ̯
uːCɔʊ̯ uːpɔʊ̯ uːbɔʊ̯ uːtɔʊ̯ uːdɔʊ̯ uːcɔʊ̯ uːɟɔʊ̯ uːkɔʊ̯ uːɡɔʊ̯ uːt͡sɔʊ̯ uːt͡ʃɔʊ̯ uːmɔʊ̯ uːnɔʊ̯ uːɲɔʊ̯ uːrɔʊ̯ uːr̝ɔʊ̯ uːfɔʊ̯ uːvɔʊ̯ uːsɔʊ̯ uːzɔʊ̯ uːʃɔʊ̯ uːʒɔʊ̯ uːxɔʊ̯ uːɦɔʊ̯ uːjɔʊ̯ uːlɔʊ̯
ɛːCɔʊ̯ ɛːpɔʊ̯ ɛːbɔʊ̯ ɛːtɔʊ̯ ɛːdɔʊ̯ ɛːcɔʊ̯ ɛːɟɔʊ̯ ɛːkɔʊ̯ ɛːɡɔʊ̯ ɛːt͡sɔʊ̯ ɛːt͡ʃɔʊ̯ ɛːmɔʊ̯ ɛːnɔʊ̯ ɛːɲɔʊ̯ ɛːrɔʊ̯ ɛːr̝ɔʊ̯ ɛːfɔʊ̯ ɛːvɔʊ̯ ɛːsɔʊ̯ ɛːzɔʊ̯ ɛːʃɔʊ̯ ɛːʒɔʊ̯ ɛːxɔʊ̯ ɛːɦɔʊ̯ ɛːjɔʊ̯ ɛːlɔʊ̯
ɔːCɔʊ̯ ɔːpɔʊ̯ ɔːbɔʊ̯ ɔːtɔʊ̯ ɔːdɔʊ̯ ɔːcɔʊ̯ ɔːɟɔʊ̯ ɔːkɔʊ̯ ɔːɡɔʊ̯ ɔːt͡sɔʊ̯ ɔːt͡ʃɔʊ̯ ɔːmɔʊ̯ ɔːnɔʊ̯ ɔːɲɔʊ̯ ɔːrɔʊ̯ ɔːr̝ɔʊ̯ ɔːfɔʊ̯ ɔːvɔʊ̯ ɔːsɔʊ̯ ɔːzɔʊ̯ ɔːʃɔʊ̯ ɔːʒɔʊ̯ ɔːxɔʊ̯ ɔːɦɔʊ̯ ɔːjɔʊ̯ ɔːlɔʊ̯
aːCɔʊ̯ aːpɔʊ̯ aːbɔʊ̯ aːtɔʊ̯ aːdɔʊ̯ aːcɔʊ̯ aːɟɔʊ̯ aːkɔʊ̯ aːɡɔʊ̯ aːt͡sɔʊ̯ aːt͡ʃɔʊ̯ aːmɔʊ̯ aːnɔʊ̯ aːɲɔʊ̯ aːrɔʊ̯ aːr̝ɔʊ̯ aːfɔʊ̯ aːvɔʊ̯ aːsɔʊ̯ aːzɔʊ̯ aːʃɔʊ̯ aːʒɔʊ̯ aːxɔʊ̯ aːɦɔʊ̯ aːjɔʊ̯ aːlɔʊ̯
ɔʊ̯Cɔʊ̯ ɔʊ̯pɔʊ̯ ɔʊ̯bɔʊ̯ ɔʊ̯tɔʊ̯ ɔʊ̯dɔʊ̯ ɔʊ̯cɔʊ̯ ɔʊ̯ɟɔʊ̯ ɔʊ̯kɔʊ̯ ɔʊ̯ɡɔʊ̯ ɔʊ̯t͡sɔʊ̯ ɔʊ̯t͡ʃɔʊ̯ ɔʊ̯mɔʊ̯ ɔʊ̯nɔʊ̯ ɔʊ̯ɲɔʊ̯ ɔʊ̯rɔʊ̯ ɔʊ̯r̝ɔʊ̯ ɔʊ̯fɔʊ̯ ɔʊ̯vɔʊ̯ ɔʊ̯sɔʊ̯ ɔʊ̯zɔʊ̯ ɔʊ̯ʃɔʊ̯ ɔʊ̯ʒɔʊ̯ ɔʊ̯xɔʊ̯ ɔʊ̯ɦɔʊ̯ ɔʊ̯jɔʊ̯ ɔʊ̯lɔʊ̯
r̩Cɔʊ̯ r̩pɔʊ̯ r̩bɔʊ̯ r̩tɔʊ̯ r̩dɔʊ̯ r̩cɔʊ̯ r̩ɟɔʊ̯ r̩kɔʊ̯ r̩ɡɔʊ̯ r̩t͡sɔʊ̯ r̩t͡ʃɔʊ̯ r̩mɔʊ̯ r̩nɔʊ̯ r̩ɲɔʊ̯ r̩fɔʊ̯ r̩vɔʊ̯ r̩sɔʊ̯ r̩zɔʊ̯ r̩ʃɔʊ̯ r̩ʒɔʊ̯ r̩xɔʊ̯ r̩ɦɔʊ̯ r̩lɔʊ̯
l̩Cɔʊ̯ l̩pɔʊ̯ l̩bɔʊ̯ l̩tɔʊ̯ l̩dɔʊ̯ l̩cɔʊ̯ l̩ɟɔʊ̯ l̩kɔʊ̯ l̩ɡɔʊ̯ l̩t͡sɔʊ̯ l̩t͡ʃɔʊ̯ l̩mɔʊ̯ l̩nɔʊ̯ l̩ɲɔʊ̯ l̩fɔʊ̯ l̩vɔʊ̯ l̩sɔʊ̯ l̩zɔʊ̯ l̩ʃɔʊ̯ l̩ʒɔʊ̯ l̩xɔʊ̯ l̩ɦɔʊ̯

VCCɔʊ̯[Bearbeiten]

Vdnɔʊ̯
ɪCCɔʊ̯ ɪdnɔʊ̯
ʊCCɔʊ̯ ʊdnɔʊ̯
ɛCCɔʊ̯ ɛdnɔʊ̯
ɔCCɔʊ̯ ɔdnɔʊ̯
aCCɔʊ̯ adnɔʊ̯
iːCCɔʊ̯ iːdnɔʊ̯
uːCCɔʊ̯ uːdnɔʊ̯
ɛːCCɔʊ̯ ɛːdnɔʊ̯
ɔːCCɔʊ̯ ɔːdnɔʊ̯
aːCCɔʊ̯ aːdnɔʊ̯
ɔʊ̯CCɔʊ̯ ɔʊ̯dnɔʊ̯
r̩CCɔʊ̯ r̩dnɔʊ̯
l̩CCɔʊ̯ l̩dnɔʊ̯

VCr̩[Bearbeiten]

Vpr̩ Vbr̩ Vtr̩ Vdr̩ Vkr̩ Vɡr̩ Vfr̩
ɪCr̩ ɪpr̩ ɪbr̩ ɪtr̩ ɪdr̩ ɪkr̩ ɪɡr̩ ɪfr̩
ʊCr̩ ʊpr̩ ʊbr̩ ʊtr̩ ʊdr̩ ʊkr̩ ʊɡr̩ ʊfr̩
ɛCr̩ ɛpr̩ ɛbr̩ ɛtr̩ ɛdr̩ ɛkr̩ ɛɡr̩ ɛfr̩
ɔCr̩ ɔpr̩ ɔbr̩ ɔtr̩ ɔdr̩ ɔkr̩ ɔɡr̩ ɔfr̩
aCr̩ apr̩ abr̩ atr̩ adr̩ akr̩ aɡr̩ afr̩
iːCr̩ iːpr̩ iːbr̩ iːtr̩ iːdr̩ iːkr̩ iːɡr̩ iːfr̩
uːCr̩ uːpr̩ uːbr̩ uːtr̩ uːdr̩ uːkr̩ uːɡr̩ uːfr̩
ɛːCr̩ ɛːpr̩ ɛːbr̩ ɛːtr̩ ɛːdr̩ ɛːkr̩ ɛːɡr̩ ɛːfr̩
ɔːCr̩ ɔːpr̩ ɔːbr̩ ɔːtr̩ ɔːdr̩ ɔːkr̩ ɔːɡr̩ ɔːfr̩
aːCr̩ aːpr̩ aːbr̩ aːtr̩ aːdr̩ aːkr̩ aːɡr̩ aːfr̩
ɔʊ̯Cr̩ ɔʊ̯pr̩ ɔʊ̯br̩ ɔʊ̯tr̩ ɔʊ̯dr̩ ɔʊ̯kr̩ ɔʊ̯ɡr̩ ɔʊ̯fr̩
r̩Cr̩ r̩pr̩ r̩br̩ r̩tr̩ r̩dr̩ r̩kr̩ r̩ɡr̩ r̩fr̩
l̩Cr̩ l̩pr̩ l̩br̩ l̩tr̩ l̩dr̩ l̩kr̩ l̩ɡr̩ l̩fr̩

zusammengesetzte Wörter[Bearbeiten]

aːklat aːkladʊ aːkladɛ aːkladɛm aːkladɪ aːkladuː aːkladuːm aːkladɛx
aːpat aːpadʊ aːpadɛ aːpadɛm aːpadɪ aːpaduː aːpaduːm aːpadɛx
aːvɔt aːvɔdʊ aːvɔdɛ aːvɔdɛm aːvɔdɪ aːvɔduː aːvɔduːm aːvɔdɛx