Flexion:pić

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch

pić (Konjugation) (Obersorbisch)[Bearbeiten]

vollendeter Aspekt: wupić

Einfache Zeitformen — Jednore werbalne formy
Präsens
Prezens
Präteritum
Preteritum
Futur
Futur
ja piju pijach budu pić
ty piješ piješe budźeš pić
wón, wona, wono/wone pije piješe budźe pić
mój pijemoj pijachmoj budźemoj pić
wój pijetaj/pijetej piještaj/piještej budźetaj/budźetej pić
wonaj, wonej pijetaj/pijetej piještaj/piještej budźetaj/budźetej pić
my pijemy pijachmy budźemy pić
wy pijeće piješće budźeće pić
woni, wone pija pijachu budu pić
Zusammengesetzte Zeitformen — Analytiske werbalne formy
Perfekt
Perfekt
Plusquamperfekt
Pluskwampreteritum
Konjunktiv
Konjunktiw
ja sym pił, piła běch pił, piła bych pił, piła
ty sy pił, piła bě(še) pił, piła by pił, piła
wón, wona, wono/wone je pił, piła, piło bě(še) pił, piła, piło by pił, piła, piło
mój smój piłoj běchmoj piłoj bychmoj piłoj
wój staj/stej piłoj běštaj/běštej piłoj byštaj/byštej piłoj
wonaj, wonej staj/stej piłoj běštaj/běštej piłoj byštaj/byštej piłoj
my smy pili běchmy pili bychmy pili
wy sće pili běšće pili byšće pili
woni, wone su pili běchu pili bychu pili
Imperativ — Imperatiw
Singular
Singular
pij!
Dual
Dual
pijtaj!/pijtej!
Plural
Plural
pijće!
Partizipien — Participy
Partizip Präsens
Particip prezensa
pijacy
Partizip Perfekt
Particip perfekta
pity
Transgressiv Präsens
Transgresiw prezensa
pijo
Transgressiv Präteritum
Transgresiw preterita
Infinitiv — Infinitiw Verbalsubstantiv — Werbalny substantiw
pić piće


pić (Konjugation) (Polnisch)[Bearbeiten]

< zurück zu pić
Infinitiv
bezokolicznik
Gerundium
rzeczownik odsłowny
pić Kasus Singular
Nominativ mianownik picie
Adverbialpartizip
imiesłów przysłówkowy
Genitiv dopełniacz picia
Dativ celownik piciu
Präsens (Gleichzeitigkeit)
współczesny
Akkusativ biernik picie
Instrumental narzędnik piciem
pijąc Lokativ miejscownik piciu
Vokativ wołacz picie
Indikativ
tryb oznajmujący
Imperativ
tryb rozkazujący
Präsens
czas teraźniejszy
Futur (Infinitivform)
czas przyszły złożony (forma bezokolicznikowa)
Präsens
czas teraźniejszy
piję będę pić
pijesz będziesz pić pij
pije będzie pić niech pije
pijemy będziemy pić pijmy
pijecie będziecie pić pijcie
piją będą pić niech piją
pije się będzie się pić niech pije się
Indikativ
tryb oznajmujący
Futur (Partizipialform)
czas przyszły złożony (forma imiesłowowa)
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
będę pił będę piła
będziesz pił będziesz piła
będzie pił będzie piła będzie piło
będziemy pili będziemy piły
będziecie pili będziecie piły
będą pili będą piły
będzie pito
Präteritum
czas przeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
piłem piłam
piłeś piłaś
pił piła piło
piliśmy piłyśmy
piliście piłyście
pili piły
pito/piło się
Plusquamperfekt
czas zaprzeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
piłem był piłam była
piłeś był piłaś była
pił był piła była piło było
piliśmy byli piłyśmy były
piliście byli piłyście były
pili byli piły były
pito było
Konditional
tryb przypuszczający
Präteritum
czas przeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
piłbym piłabym
piłbyś piłabyś
piłby piłaby piłoby
pilibyśmy piłybyśmy
pilibyście piłybyście
piliby piłyby
piłoby się/pito by
Plusquamperfekt
czas zaprzeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
byłbym pił byłabym piła
byłbyś pił byłabyś piła
byłby pił byłaby piła byłoby piło
bylibyśmy pili byłybyśmy piły
bylibyście pili byłybyście piły
byliby pili byłyby piły
byłoby piło się/ byłoby pito
adjektivisches Partizip
imiesłów przymiotnikowy
Präsens Aktiv
teraźniejszy czynny
Numerus Singular Plural
Kasus Maskulinum belebt Maskulinum unbelebt Femininum Neutrum Personalmaskulinum Nichtpersonalmaskulinum
Nominativ pijący pijąca pijące pijący pijące
Genitiv pijącego pijącej pijącego pijących
Dativ pijącemu pijącej pijącemu pijącym
Akkusativ pijącego pijący pijącą pijące pijących pijące
Instrumental pijącym pijącą pijącym pijącymi
Lokativ pijącym pijącej pijącym pijących
Vokativ pijący pijąca pijące pijący pijące
Präteritum Passiv
przeszły bierny
Numerus Singular Plural
Kasus Maskulinum belebt Maskulinum unbelebt Femininum Neutrum Personalmaskulinum Nichtpersonalmaskulinum
Nominativ pity pita pite pici pite
Genitiv pitego pitej pitego pitych
Dativ pitemu pitej pitemu pitym
Akkusativ pitego pity pitej pite pitych pite
Instrumental pitym pitą pitym pitymi
Lokativ pitym pitej pitym pitych
Vokativ pity pita pite pici pite