ἑπτά

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch

ἑπτά (Altgriechisch)[Bearbeiten]

Numerale[Bearbeiten]

Worttrennung:

ἑπ·τά

Umschrift:

DIN 31634: hepta

Aussprache:

IPA: [heptá]
Hörbeispiele:

Bedeutungen:

[1] Zahlwort: die Kardinalzahl zwischen ἕξ „sechs“ und ὀκτώ „acht“

Abkürzungen:

Zahlzeichen: ζʹ / Ζʹ

Herkunft:

abgeleitet vom indoeuropäischen Zahlwort *septḿ̥ „sieben“

Beispiele:

[1]

Charakteristische Wortkombinationen:

[1] καϑ' ἑπτά — je sieben

Wortbildungen:

ἑπτάβιβλος, ἑπταβόειος, ἑπτάβοιος, ἑπτάγλωσσος, ἑπτάγωνα, ἑπτάγωνος, ἑπτάδος, ἑπτάδουλος, ἑπτάδραχμος, ἑπτάδρομος, ἑπτάδυμος, ἑπτάετες, ἑπταετής, ἑπτάζωνος, ἑπτάκαυλος, ἑπτάκιϑάρα, ἑπτάκις, ἑπτάκλινον, ἑπτάκλῑνος, ἑπτάκράμβη, ἑπτάκτυπος, ἑπτάκυκλος, ἑπτάκωλος, ἑπτάλογος, ἑπτάλογχος, ἑπτάλοφος, ἑπτάλυχνος, ἑπτάμηνος, ἑπτάμηνος, ἑπτάμήτηρ, ἑπτάμιτος, ἑπτάμυξος, ἑπτάμυχον, ἑπτάῤῥοος, ἑπτάῤῥοος, ἑπτάῤῥους, ἑπτάπεκτος, ἑπτάπηχυς, ἑπτάπλευρον, ἑπτάπλευρος, ἑπτάπλοος, ἑπτάπόδης, ἑπτάποδος, ἑπτάπολις, ἑπτάπορος, ἑπτάπους, ἑπτάπτυχος, ἑπτάπυλος, ἑπτάς, ἑπτάσημος, ἑπτάσπέος, ἑπτάστοά, ἑπτάστολος, ἑπτάστόλος, ἑπτάστομος, ἑπτάστροφος, ἑπτάτέκνον, ἑπτάτοκος, ἑπτάτομος, ἑπτάτονος, ἑπτάφθογγος, ἑπτάφόρμιγξ, ἑπτάφυλλος, ἑπτάφωνος, ἕπταχα, ἑπτάχορδος, ἑπτάωρος

Übersetzungen[Bearbeiten]

[1] Hermann Menge, Karl-Heinz Schäfer, Bernhard Zimmermann: Langenscheidt, Taschenwörterbuch Altgriechisch. Neubearbeitung. 13. Auflage. Langenscheidt, Berlin und München 2008, ISBN 978-3-468-11032-0

Quellen:


Ähnliche Wörter:
ἑπτάς