ἀπό

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch
Zur Navigation springen Zur Suche springen

ἀπό (Altgriechisch)[Bearbeiten]

Präposition[Bearbeiten]

Nebenformen:

vor Vokal: ἀπ’, vor aspiriertem Vokal: ἀφ’; in Anastrophe: ἄπο
äolisch, thessalisch, kyprisch: ἀπύ

Worttrennung:

ἀ·πό

Umschrift:

DIN 31634: apo

Aussprache:

IPA: [apɔ] (klassisch, hellenistisch, spätantik)
Hörbeispiele:

Bedeutungen:

[1] mit Genitiv, direktional: von … weg, von … her, von
[2] mit Genitiv, temporal: von, seit

Herkunft:

[1] Parallelen wie zum Beispiel bei lat. ab, nhd. ab- deuten auf eine idg. Wurzel *h1ebh-

Beispiele:

[1] θηρεύειν ἀφ’ ἵππου „vom Pferd(-erücken) herab jagen“, „zu Pferd jagen“
[1] φῦναι ἀπό τινος „von jemandem abstammen“
[1] „ὅθεν ὁ πολύφατος ὕμνος ἀμφιβάλλεται / σοφῶν μητίεσσι, κελαδεῖν / Κρόνου παῖδ’ ἐς ἀφνεὰν ἱκομένους / μάκαιραν Ἱέρωνος ἑστίαν, / θεμιστεῖον ὅς ἀμφέπει σκᾶπτον ἐν πολυμήλῳ / Σικελίᾳ δρέπων μὲν κορυφὰς ἀρετᾶν ἄπο πασᾶν, / ἀγλαΐζεται δὲ καί / μουσικᾶς ἐν ἀώτῳ, / οἵα παίζομεν φίλαν / ἄνδρες ἀμφὶ θαμὰ τράπεζαν.“ (Pind. Ol. 1, 8–16)[1]
[2] „Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραὰμ ἕως Δαυὶδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυὶδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες.“ (Mt. 1, 17)[2]
„Im Ganzen sind es also von Abraham bis David vierzehn Generationen, von David bis zur Babylonischen Gefangenschaft vierzehn Generationen und von der Babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus vierzehn Generationen.“[3]

Charakteristische Wortkombinationen:

[2] ἀφ’ οὗ „seitdem“

Wortbildungen:

[1] ἀπο-/ἀπ-/ἀφ-

Übersetzungen[Bearbeiten]

Referenzen und weiterführende Informationen:
[1, 2] Wilhelm Pape, bearbeitet von Max Sengebusch: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Griechisch-deutsches Handwörterbuch. Band 1: Α–Κ, Band 2: Λ–Ω. 3. Auflage, 6. Abdruck, Vieweg & Sohn, Braunschweig 1914. Stichwort „ἀπό“.
[1, 2] Henry George Liddell, Robert Scott, revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with assistance of Roderick McKenzie: A Greek-English Lexicon. Clarendon Press, Oxford 1940. Stichwort „ἀπό“.
[1, 2] Frederick William Danker: A Greek–English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature. Based on Walter Bauer’s Griechisch–deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur, 6. Auflage. 3. Auflage. The University of Chicago Press, Chicago, London 2000, ISBN 0-226-03933-1, Seite 105–107.
  • Bornemann/Risch: Griechische Grammatik
  • Gemoll: Griechisch-Deutsches Schul- und Handwörterbuch.

Quellen:

  1. Pindar; Herwig Maehler, Bruno Snell (Herausgeber): Carmina cum fragmentis. 6. Auflage. Pars I: Epinicia, BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig 1980 (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana), Seite 2.
  2. Eberhard Nestle, Kurt Aland (Herausgeber): Novum Testamentum Graece. 28. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2012, Matthäusevangelium Kapitel 1, Vers 17 NA
  3. Bibel: Matthäusevangelium Kapitel 1, Vers 17 EU