σύστημα

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch

σύστημα (Altgriechisch)[Bearbeiten]

Substantiv, n[Bearbeiten]

Singular Plural

Nominativ τὸ σύστημα τὰ συστήματα

Genitiv τοῦ συστήματος τῶν συστημάτων

Dativ τῷ συστήματι τοῖς συστήμασι(ν)

Akkusativ τὸ σύστημα τὰ συστήματα

Vokativ (ὦ) σύστημα (ὦ) συστήματα

Worttrennung:

σύ·στη·μα, Plural: συ·στή·μα·τα

Umschrift:

DIN 31634: systēma

Bedeutungen:

[1] ein Ganzes, das aus mehreren Teilen oder Gliedern besteht; System
[2] Ansammlung, Anhäufung

Herkunft:

Ableitung zu dem Verb συνίστημι (synistēmi→ grc

Beispiele:

[1]
[2] „καὶ ἐκάλεσεν ὁ θεὸς τὴν ξηρὰν γῆν καὶ τὰ συστήματα τῶν ὑδάτων ἐκάλεσεν θαλάσσας. καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλόν.“ (LXX Gen. 1, 10)[1]
„Und Gott nannte das Trockene Land und die Ansammlung des Wassers nannte er Meer. Gott sah, dass es gut war.“[2]

Entlehnungen:

lateinisch: systema

Übersetzungen[Bearbeiten]

[1] Wilhelm Pape, bearbeitet von Max Sengebusch: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Griechisch-deutsches Handwörterbuch. Band 1: Α–Κ, Band 2: Λ–Ω. 3. Auflage, 6. Abdruck, Vieweg & Sohn, Braunschweig 1914. Stichwort „σύ-στημα“.
[1, 2] Henry George Liddell, Robert Scott, revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with assistance of Roderick McKenzie: A Greek-English Lexicon. Clarendon Press, Oxford 1940. Stichwort „σύστημα“.
[2] Takamitsu Muraoka: A Greek-English Lexicon of the Septuagint. 1. Auflage. Peeters, Leuven 2009, ISBN 978-90-429-2248-8, Seite 664.

Quellen:

  1. Alfred Rahlfs, Robert Hanhart (Herausgeber): Septuaginta. 2. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2006, Genesis Kapitel 1, Vers 10 LXX
  2. Bibel: Genesis Kapitel 1, Vers 10 EU