σύ

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch
Zur Navigation springen Zur Suche springen

σύ (Altgriechisch)[Bearbeiten]

Personalpronomen[Bearbeiten]

Kasus 1. Person
Singular Dual Plural
betont unbetont betont betont
Nominativ σύ σφώ, σφῶϊ ὑμεῖς
Genitiv σοῦ σου σφῷν ὑμῶν
Dativ σοί σοι σφῷν ὑμῖν
Akkusativ σέ σε σφώ, σφῶϊ ὑμᾶς

Nebenformen:
verstärkend: σύγε
homerisch: τύνη
dorisch: τύ (auch: τύνη; verstärkend: τύγα, τύγε))
böotisch: τού (auch: τούν; verstärkend: τούγα)

Worttrennung:
σύ

Umschrift:

Bedeutungen:
[1] Personalpronomen der 2. Person: du (ihr beide, ihr)

Gegenwörter:
[1] ἐγώ (Personalpronomen der 1. Person)

Beispiele:
[1] „μή σε, γέρον, κοίληισιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω / ἣ νῦν δηθύνοντ’ ἠ’ ὕστερον αὖτις ἰόντα, / μή νύ τοι οὐ χραίσμηι σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο.“ (Hom. Il. 1,26–28)[1]
[1] „Καὶ νῦν οὕτως λέγει κύριος ὁ θεὸς ὁ ποιήσας σε, Ιακωβ, ὁ πλάσας σε, Ισραηλ Μὴ φοβοῦ, ὅτι ἐλυτρωσάμην σε· ἐκάλεσά σε τὸ ὄνομά σου, ἐμὸς εἶ σύ.“ (LXX, Jesaja 43, 1) [2]
„Jetzt aber – so spricht der HERR, der dich erschaffen hat, Jakob, und der dich geformt hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst, ich habe dich beim Namen gerufen, du gehörst mir!“[3]

Übersetzungen[Bearbeiten]

Referenzen und weiterführende Informationen:
[1] Henry George Liddell, Robert Scott, revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with assistance of Roderick McKenzie: A Greek-English Lexicon. Clarendon Press, Oxford 1940. Stichwort „σύ“.
[1] Wilhelm Pape, bearbeitet von Max Sengebusch: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Griechisch-deutsches Handwörterbuch. Band 1: Α–Κ, Band 2: Λ–Ω. 3. Auflage, 6. Abdruck, Vieweg & Sohn, Braunschweig 1914. Stichwort „σύ“.
[1] Raphael Kühner & Friedrich Blass: Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache. Erster Teil: Elementar- und Formenlehre. Dritte Auflage in zwei Bänden. Erster Band. Hannover, 1890, S.580-591 (§160ff.)
[1] Herbert Weir Smyth & Gordon M. Messing: Greek Grammar. Cambridge, Havard University Press, 1956, p.90f.
[1] William W. Goodwin: A Greek Grammar. Revised and enlarged. Boston, 1900, p.82f.

Quellen:

  1. Homerus; Martin L. West (Herausgeber): Ilias. stereotype 1. Auflage. Volumen prius Rhapsodias I–XII continens, K. G. Saur, München/Leipzig 2006, ISBN 978-3-598-71430-6 (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, Erstauflage 1998), Seite 5.
  2. Alfred Rahlfs, Robert Hanhart (Herausgeber): Septuaginta. 2. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2006, Jesaja Kapitel 43, Vers 1 LXX
  3. Bibel: Jesaja Kapitel 43, Vers 1 in der Einheitsübersetzung