συναγωγή

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch
Zur Navigation springen Zur Suche springen

συναγωγή (Altgriechisch)[Bearbeiten]

Substantiv, f[Bearbeiten]

Singular Plural

Nominativ ἡ συναγωγή αἱ συναγωγαί

Genitiv τῆς συναγωγῆς τῶν συναγωγῶν

Dativ τῇ συναγωγῇ ταῖς συναγωγαῖς

Akkusativ τὴν συναγωγήν τὰς συναγωγάς

Vokativ (ὦ) συναγωγή (ὦ) συναγωγαί

Worttrennung:

συν·α·γω·γή

Umschrift:

synagōgē

Bedeutungen:

[1] Zusammenführung von Menschen, Versammlung
[2] Religion, speziell Judentum: Versammlungsort der Juden; Synagoge
[3] Zusammenführung von Dingen, Vereinigung
[4] Ort, an den Dinge zusammengeführt werden
[5] Zusammentragen, Ernte

Beispiele:

[1]
[2] „καὶ ἰδοὺ ἦλθεν ἀνὴρ ᾧ ὄνομα Ἰάϊρος καὶ οὗτος ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχεν, καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας [τοῦ] Ἰησοῦ παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ,“ (Ev. Luk. 8, 41)[1]
„Siehe, da kam ein Mann namens Jaïrus, der Synagogenvorsteher war. Er fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen.“[2]
[2] „ᾐτήσατο παρ’ αὐτοῦ ἐπιστολὰς εἰς Δαμασκὸν πρὸς τὰς συναγωγάς, ὅπως ἐάν τινας εὕρῃ τῆς ὁδοῦ ὄντας, ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, δεδεμένους ἀγάγῃ εἰς Ἰερουσαλήμ.“ (Act. Ap. 9, 2)[3]
„und erbat sich von ihm Briefe an die Synagogen in Damaskus, um die Anhänger des Weges Jesu, Männer und Frauen, die er dort finde, zu fesseln und nach Jerusalem zu bringen.“[4]
[4] „Καὶ εἶπεν ὁ θεός Συναχθήτω τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς συναγωγὴν μίαν, καὶ ὀφθήτω ἡ ξηρά. καὶ ἐγένετο οὕτως. καὶ 'συνήχθη τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν, καὶ ὤφθη ἡ ξηρά.“ (LXX Gen. 1, 9)[5]
„Dann sprach Gott: Es sammle sich das Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort und das Trockene werde sichtbar. Und so geschah es.“[6]

Entlehnungen:

lateinisch: synagoga

Übersetzungen[Bearbeiten]

Referenzen und weiterführende Informationen:
[1, 3] Wilhelm Pape, bearbeitet von Max Sengebusch: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Griechisch-deutsches Handwörterbuch. Band 1: Α–Κ, Band 2: Λ–Ω. 3. Auflage, 6. Abdruck, Vieweg & Sohn, Braunschweig 1914. Stichwort „συν-αγωγή“.
[1–4] Henry George Liddell, Robert Scott, revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with assistance of Roderick McKenzie: A Greek-English Lexicon. Clarendon Press, Oxford 1940. Stichwort „συναγωγή“.
[1, 3–5] Takamitsu Muraoka: A Greek-English Lexicon of the Septuagint. 1. Auflage. Peeters, Leuven 2009, ISBN 978-90-429-2248-8, Seite 651.
[2, 4, 5] Frederick William Danker: A Greek–English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature. Based on Walter Bauer’s Griechisch–deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur, 6. Auflage. 3. Auflage. The University of Chicago Press, Chicago, London 2000, ISBN 0-226-03933-1, Seite 963.

Quellen:

  1. Eberhard Nestle, Kurt Aland (Herausgeber): Novum Testamentum Graece. 28. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2012, Lukasevangelium Kapitel 8, Vers 41 NA
  2. Bibel: Lukasevangelium Kapitel 8, Vers 41 in der Einheitsübersetzung
  3. Eberhard Nestle, Kurt Aland (Herausgeber): Novum Testamentum Graece. 28. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2012, Apostelgeschichte Kapitel 9, Vers 2 NA
  4. Bibel: Apostelgeschichte Kapitel 9, Vers 2 in der Einheitsübersetzung
  5. Alfred Rahlfs, Robert Hanhart (Herausgeber): Septuaginta. 2. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2006, Genesis Kapitel 1, Vers 9 LXX
  6. Bibel: Genesis Kapitel 1, Vers 9 in der Einheitsübersetzung