ποιέω

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch
Zur Navigation springen Zur Suche springen

ποιέω (Altgriechisch)[Bearbeiten]

Verb[Bearbeiten]

Tempus Aktiv Medium Passiv
Präsens ποιέω ποιέομαι
Futur ποιήσω ποιήσομαι ποιηθήσομαι
Aorist ἐποίησα ἐποιησάμην ἐποιήθην
Perfekt πεποίηκα πεποίημαι
Alle weiteren Formen: Flexion:ποιέω

Worttrennung:

ποι·έ·ω

Umschrift:

poieō

Bedeutungen:

[1] transitiv: machen, tun
[2] transitiv: erschaffen

Beispiele:

[1]
[2] „Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.“ (LXX Gen. 1, 1)[1]
„Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde.“[2]
[2] „καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὰ κήτη τὰ μεγάλα καὶ πᾶσαν ψυχὴν ζῴων ἑρπετῶν, ἃ ἐξήγαγεν τὰ ὕδατα κατὰ γένη αὐτῶν, καὶ πᾶν πετεινὸν πτερωτὸν κατὰ γένος.“ (LXX Gen. 1, 21)[3]
„Und Gott erschuf die großen Wassertiere und alle Lebewesen, die sich fortbewegen nach ihrer Art, von denen das Wasser wimmelt, und alle gefiederten Vögel nach ihrer Art.“[4]

Übersetzungen[Bearbeiten]

Referenzen und weiterführende Informationen:
[1, 2] Wilhelm Pape, bearbeitet von Max Sengebusch: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Griechisch-deutsches Handwörterbuch. Band 1: Α–Κ, Band 2: Λ–Ω. 3. Auflage, 6. Abdruck, Vieweg & Sohn, Braunschweig 1914. Stichwort „ποιέω“.
[1, 2] Henry George Liddell, Robert Scott, revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with assistance of Roderick McKenzie: A Greek-English Lexicon. Clarendon Press, Oxford 1940. Stichwort „ποιέω“.
[1, 2] Takamitsu Muraoka: A Greek-English Lexicon of the Septuagint. 1. Auflage. Peeters, Leuven 2009, ISBN 978-90-429-2248-8, Seite 568–570.

Quellen:

  1. Alfred Rahlfs, Robert Hanhart (Herausgeber): Septuaginta. 2. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2006, Genesis Kapitel 1, Vers 1 LXX
  2. Bibel: Genesis Kapitel 1, Vers 1 EU
  3. Alfred Rahlfs, Robert Hanhart (Herausgeber): Septuaginta. 2. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2006, Genesis Kapitel 1, Vers 21 LXX
  4. Bibel: Genesis Kapitel 1, Vers 21 EU