κοινός

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch

κοινός (Altgriechisch)[Bearbeiten]

Adjektiv[Bearbeiten]

Nominativ Singular und Adverbia
m f n Adverb
Positiv κοινός κοινή κοινόν κοινῇ
Komparativ
Superlativ
Alle weiteren Formen: Flexion:κοινός

Worttrennung:

κοι·νός, κοι·νή, κοι·νόν, keine Steigerung

Umschrift:

DIN 31634: koinos, koinē, koinon

Aussprache:

IPA: [kɔɪnɔs], [kɔɪnɛː] , [kɔɪnɔn]
Hörbeispiele:

Bedeutungen:

[1] gemein, gemeinschaftlich
[2] Gesellschaft, Politik: öffentlich, gemeinschaftlich
[3] gewöhnlich
[4] Religion: untauglich, unrein (gebräuchliche, aber umstrittene Übersetzung)

Gegenwörter:

[1] ἴδιος
[4] ἀγαθός

Beispiele:

[1] „Τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν καρδία καὶ ψυχὴ μία, καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι ἀλλ’ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά.“[1]
[2] "ἡ κοινὴ διάλεκτος" - Koine
[3] „ἔφη τε πρὸς αὐτούς· ὑμεῖς ἐπίστασθε ὡς ἀθέμιτόν ἐστιν ἀνδρὶ Ἰουδαίῳ κολλᾶσθαι ἢ προσέρχεσθαι ἀλλοφύλῳ· κἀμοὶ ὁ θεὸς ἔδειξεν μηδένα κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον λέγειν ἄνθρωπον·“[2]
[4] „οἶδα καὶ πέπεισμαι ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ ὅτι οὐδὲν κοινὸν δι’ ἑαυτοῦ, εἰ μὴ τῷ λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι, ἐκείνῳ κοινόν.“ (Ep. Rom. 14,14)[3]
„Ich weiß und bin im Herrn Jesus fest davon überzeugt, dass nichts unrein ist in sich selbst; unrein ist es nur für den, der es als unrein betrachtet.“[4]

Übersetzungen[Bearbeiten]

[1–3] Wilhelm Pape, bearbeitet von Max Sengebusch: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Griechisch-deutsches Handwörterbuch. Band 1: Α–Κ, Band 2: Λ–Ω. 3. Auflage, 6. Abdruck, Vieweg & Sohn, Braunschweig 1914. Stichwort „κοινός“.
[1–4] Henry George Liddell, Robert Scott, revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with assistance of Roderick McKenzie: A Greek-English Lexicon. Clarendon Press, Oxford 1940. Stichwort „κοινός“.
[1, 4] Frederick William Danker: A Greek–English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature. Based on Walter Bauer’s Griechisch–deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur, 6. Auflage. 3. Auflage. The University of Chicago Press, Chicago, London 2000, ISBN 0-226-03933-1, Seite 551–552.

Quellen:

  1. Eberhard Nestle, Kurt Aland (Herausgeber): Novum Testamentum Graece. 28. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2012, Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 32 NA (online)
  2. Eberhard Nestle, Kurt Aland (Herausgeber): Novum Testamentum Graece. 28. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2012, Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 28 NA (online)
  3. Eberhard Nestle, Kurt Aland (Herausgeber): Novum Testamentum Graece. 28. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2012, Römerbrief Kapitel 14, Vers 14 NA (online)
  4. Bibel: Römerbrief Kapitel 14, Vers 14 EU