Παλαιὰ Διαθήκη

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Παλαιὰ Διαθήκη (Altgriechisch)[Bearbeiten]

Substantiv, f, Eigenname, Wortverbindung[Bearbeiten]

Worttrennung:

Πα·λαι·ὰ Δι·α·θή·κη

Umschrift:

DIN 31634: Palaia Diathēkē

Bedeutungen:

[1] Religion: der aus christlicher Sicht alte Bund, den Gott ursprünglich mit seinem auserwählten Volk, den Juden, geschlossen hat
[2] Religion: Sammlung der für das Christentum kanonischen ursprünglich jüdischen Schriften, die den alten Bund Gottes mit den Menschen bezeugen; Altes Testament

Herkunft:

Wortverbindung aus dem Adjektiv παλαιά, der weiblichen Form des Adjektivs παλαιός „alt“, und dem Substantiv διαθήκη "Testament, Bund, Bündnis, Vertrag"

Synonyme:

[1] πρώτη διαθήκη [1]

Gegenwörter:

[1, 2] Καινὴ Διαθήκη

Oberbegriffe:

[1, 2] διαθήκη

Beispiele:

[1, 2] „ἀλλ’ ἐπωρώθη τὰ νοήματα αὐτῶν. ἄχρι γὰρ τῆς σήμερον ἡμέρας τὸ αὐτὸ κάλυμμα ἐπὶ τῇ ἀναγνώσει τῆς παλαιᾶς διαθήκης μένει, μὴ ἀνακαλυπτόμενον ὅτι ἐν Χριστῷ καταργεῖται.“ (2. Korinther 3, 14)[2] ·
„Indessen ihr geistliches Denken ist verhärtet worden; denn bis auf den heutigen Tag ist dieselbe Decke immer noch da, wenn die Schriften des alten Bundes vorgelesen werden, und wird nicht abgetan, weil sie nur in Christus weggenommen wird.“[3]
[2] „Ἡ «Ἑβδομήκοντα», ἡ ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, συνεγράφετο μεταξὺ 250 καὶ 200 πρὸ Χριστοῦ.“[4]
Die Septuaginta, die Erklärung des Alten Bundes, wurde zwischen 250 und 200 vor Christus redigiert.

Übersetzungen[Bearbeiten]

Referenzen und weiterführende Informationen:
[1, 2] Wikipedia-Artikel „Altes Testament
[1] Hermann Menge, Karl-Heinz Schäfer, Bernhard Zimmermann: Langenscheidt, Taschenwörterbuch Altgriechisch. Neubearbeitung. 13. Auflage. Langenscheidt, Berlin und München 2008, ISBN 978-3-468-11032-0
[1, 2] Henry George Liddell, Robert Scott, revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with assistance of Roderick McKenzie: A Greek-English Lexicon. Clarendon Press, Oxford 1940. Stichwort „διαθήκη“.

Quellen:

  1. Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland), 28. Auflage, www.bibelwissenschaft.de, Hebräer 8, 7-13
    (deutsch: Die Heilige Schrift (übersetzt von Hermann Menge), www.bibelwissenschaft.de, Hebräer 8, 7-13, Luther Bibel 1984, Hebräer 8, 7-13)
    Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland), 28. Auflage, www.bibelwissenschaft.de, Hebräer 9, 15
    (deutsch: Die Heilige Schrift (übersetzt von Hermann Menge), www.bibelwissenschaft.de, Hebräer 9, 15, Luther Bibel 1984, Hebräer 9, 1-15)
  2. Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland), 28. Auflage, www.bibelwissenschaft.de, 2. Korinther 3, 14
  3. Die Heilige Schrift (übersetzt von Hermann Menge), www.bibelwissenschaft.de, 2. Korinther 3, 14, siehe auch: Luther Bibel 1984, 2. Korinther 3, 14
  4. Bibliotheca Augustana [1]


Das Gesuchte nicht gefunden? Ähnliche Wörter aus allen Sprachen:

Παλαιά Διαθήκη